Kostnadsfri onlinekalkylator

I kalkylatorn för utsädesmängd kan lantbrukare enkelt hitta rätt mängd för sin specifika gröda och även konvertera mellan utsädesvolym och utsädesantal. Bild: vaderstad.com

JORDBRUK (JB)

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd, har släppt en onlinekalkylator för utsädesmängd som alla kan använda. I kalkylatorn kan… lantbrukare enkelt hitta rätt utsädesmängd för sin specifika gröda och även konvertera mellan utsädesmängd och utsädesantal.

Den nya kalkylatorn för utsädesmängd finns tillgänglig via Vaderstad.com, men den kan också enkelt användas på mobila enheter som telefon eller iPad, i fält.

I kalkylatorn kan du antingen rikta in dig på den faktiska utsädesgivan i kg/ha (utsädesvolym), eller målsätta antal plantor per kvadratmeter (utsädesantal).

Nio vanliga grödor finns tillgängliga i kalkylatorn, där standardvärden för vikt på tusen korn och grobarhet redan är ifyllda.

Du kan också manuellt ange alla värden för dina specifika frön, som normalt finns tryckta på frösäcken.

Det är också möjligt att ange värden för beräknade grobarhetsförluster och effekter på grobarheten på grund av faktorer som väder, förhållanden och skadedjur. Slutligen anger du fältstorleken i hektar.

När all data angivits får du en beräknad utsädesmängd. I kalkylatorn kan du också växla mellan det metriska och imperiska systemet, beroende på vart i världen du befinner dig.
– Vi tror att vår nya kalkylator för utsädesmängd kommer vara till nytta för många lantbrukare och hjälpa dem beräkna utsädesmängden de behöver för att nå sina mål på sina fält, säger Gunnar Blackert, Vice President Drills, Product & Development på Väderstad.
– Eftersom du kan ange all data manuellt, är det ett utmärkt verktyg för att hjälpa lantbrukare med alla typer av grödor och förhållanden, konstaterar Gunnar Blackert.

Share