Klimatsmart nykomling i skogen

Poppel ett snabbväxande alternativ till gran

Skogsinspektor Johan Ördell, Mellanskog Södra Värmland har inte sett något stort intresse för poppel i Värmland ännu. Men han ser många fördelar med det snabbväxande lövträdet.

VÄRMLAND (JB)

Har du kalkrika marker där du planerat att plantera eller återplantera skog kan den snabbväxande poppeln vara ett lämpligt alternativ till gran. Detta visar försök med kalkning som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort. Snabbväxande trädslag har fått ett ökat intresse bland skogsägare.

Ja, det finns mycket att ta hänsyn till när du som markägare ska återplantera avverkade skiften, eller om du ska plantera igen åkermark som inte lämpar sig för odling. Poppel börjar poppa upp som ett möjligt alternativ.  SLU:s försök visar tydliga resultat. Plantor som fått kalkgivor och som har växt under fyra år, har trots en extremt torr sommar hunnit bli över tre meter långa. Har de däremot växt i sura jordar då dör de.

Motiven för att plantera poppel är fler, enligt SLU.

Bland annat har den en hög tillväxt, omloppstiden är kort och på jordbruksmark kan poppeln slutavverkas redan efter 25 år. Priserna på energived har också ökat under de senaste åren. Dessutom har gran fått röta på många av ståndorterna, då kan poppel vara ett alternativ. Med ett ökat klimat kommer vi efterhand att får se mer av extremväder. Då har lövträd visat sig vara mer stormfasta. Och efter de senaste årens stormar har åldersfördelningen på gran bestånden blivit skev. Speciellt i södra Sverige.

Poppel har många fördelar. Den är värdefull för många insekter och CO2-fixerande. En normal tillväxt på gran tillåter dig att skörda först efter 90 år. Poppeln har stor potentioal och tillväxten är minst det dubbla jämfört med gran. Studier visar att den årliga medelproduktionen ligger på cirka 23 m3sk/ha.  Men man kan konstatera att en hög årlig medelproduktion kan förekomma så långt norrut som Uppland och Värmland.

Men finns det då inte några nackdelar att ta hänsyn till?

Enligt SLU kräver de snabbväxande lövträden intensiv skötsel och de kan inte odlas vart som helst. De är också känsliga för viltskador. Man behöver också rensa bort ogräs och satsa på vilthägn för att undvika betesskador liksom se till att dräneringen är god.

Skogsinspektor Johan Ördell vid  Mellanskog i Södra Värmland säger: – Vi har inte sett något större intresse för att plantera poppel i Värmland än. Men med mer information om snabbväxande energiskog kommer säkert fler att våga satsa på poppel.

Text och bild: EVALENA HEINERED

Share