Klimatsmart mat förstahandsval

84 procent av landets kostchefer anser att det är viktigt att maten som serveras i skolan är klimatsmart, 82 procent att det är viktigt att den är svensk. Det visar en ny undersökning från LRF Mjölk.

Svenska kostchefer vill i allt större utsträckning att maten som serveras i landets skolor och förskolor ska vara klimatsmart och svensk. Det visar den årliga kartläggningen av skolmåltider som LRF Mjölk har tagit över efter Skolmatens vänner. Var tredje kostchef uppger att miljö- och klimataspekten påverkat inköpen av mjölk till skolor och förskolor.

Kartläggningen visar att mjölk till lunchen serveras fem dagar i veckan i 99 procent av skolorna och 95 procent av förskolorna. Landets kostchefer tycker generellt att mjölken är viktig för förskolebarn och skolelever. De anser att mjölken är extra viktig på förskolenivå.

– Det går inte att titta på vilken klimatpåverkan en produkt har utan att sätta det i förhållande till vilken näring den ger. Mjölkprodukter är näringstäta och är viktiga källor till kolhydrater, protein och kalcium. Mjölk är en viktig del av skolmåltiden och vi prioriterar så långt det går att upphandla svenska mejeriprodukter, säger kostchef Jens Vikingsson.

När kostcheferna ska bedöma vad som är viktigt vid upphandling av mjölk till skolor och förskolor lägger de allra störst vikt vid att korna är friska och har det bra. Att antibiotikaanvändningen är låg tycker de också är mycket viktigt.

Dock märks en trend av minskat mjölkdrickande bland barn. Det är särskilt i grundskolan och på gymnasiet som kostcheferna upplever att vattendrickandet ökat, men även i förskolan dricks det mer vatten.

– Våra enkäter visar att uppemot 40 procent av barnen inte dricker mjölk alls till lunchen. Det är ett stort problem eftersom de då riskerar att inte få i sig tillräckligt med protein, kalcium och Dvitamin, säger Jens Vikingsson.

LRF Mjölk kommer fortsätta att undersöka den roll som skolmaten spelar i kommunerna. Ett första steg blir att undersöka hur mycket en skollunch kostar i genomsnitt i Sveriges olika kommuner. Resultatet från den undersökningen presenteras i slutet av november.

Kartläggningen genomfördes av undersökningsföretaget Argument AB bland kostchefer, kostansvariga eller motsvarande i landets 290 kommuner under tiden 28 april till 3 juni 2015. Svarsfrekvens var 82,4 procent.

Share