Ingen ljusning för svenska mjölkbönder

Den tillfälliga prisuppgången på den internationella mjölkmarknaden har vänt, mjölkpriset till svenska mjölkbönder fortsätter neråt och antalet svenska mjölkkor har minskat med två procent de senaste månaderna. Det visar den senaste Mjölkrapporten från LRF Mjölk som släppts idag.

Efterfrågan på mjölk och mejeriprodukter från viktiga importländer är fortfarande svag och de internationella priserna ligger kvar på en låg nivå. Uppgången för världsmarknadspriserna låter vänta på sig och kommer troligtvis inte förrän mot slutet av året.

De internationella prisökningarna i januari och februari har vänts till en prisnedgång som är större den tidigare uppgången. Osäkerheten kring hur utbud och efterfrågan utvecklas gör att det är mycket svårt att bedöma hur mjölkböndernas ekonomi kommer att se ut de närmaste månaderna.

– Mjölkböndernas ekonomiska situation är fortfarande mycket allvarlig, säger Agneta Hjellström, mjölkekonomisk expert på LRF Mjölk. På ett halvår har nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad försämrats med 15 öre per kg mjölk.

Rysslands handelsblockad fortsätter att ge stora effekter på EUs ostmarknad. Osäkerheten är stor när det gäller Kinas framtida importintresse. Även effekterna av att EUs mjölkkvotsystem upphörde den 1 april är svåra att förutse.

– Färska siffror visar att mjölkproduktionen ökat markant de senaste månaderna i bland annat Irland, Polen och Nederländerna, säger Lennart Holmström, expert på mejerimarknaden på LRF Mjölk. Detta är en effekt av att det nu är fritt fram att producera mer mjölk inom EU.

I Sverige börjar effekterna av den pressade lönsamheten märkas även på antalet kor. I flera år har antalet svenska mjölkkor varit stabilt, men under de senaste månaderna har de minskat med två procent.

Share