Hundträning för jakt på älg och vildsvin

Mamima Jakt- ett företag med hundutbildning

Den här älgtjuren från Målilla är den enda vuxna hanen i hägnet. Hornen har inte växt ut än.

SÖDERKÖPING (LT)

Fem kilometer från själva samhället Östra Ryd ligger gården Boda, där finns företaget Mamima Jakt. Lars Scheplers barn har fått bilda företagsnamnet med sina första två bokstäver; Martina, Michael och Mats.

Lars Schepler har Danmark som hemland men kom till Sverige för 26 år sedan och startade företaget 1996. Det är en imponerande anläggning där huvudinriktningen är hundträning på vildsvin och älg.

Mamima Jakt är ett väletablerat företag som har såväl svenska som utländska kunder. Hur många kunder kan ni ta emot på samma gång?
– Vi kan ta emot 20 kunder på samma gång, informerar Lars Schepler vars son Michael ensam sköter den delen, men som ibland måste ta hjälp av personal på timbasis.
Mamima har stora ytor och många hägn, elva för vildsvin och tre för älg. På så sätt kan man jobba för många gäster.

Hägnen varierar från två till åtta hektars storlek. Bodaföretaget har både tränings- och testhägn.
– Testhägnet är till för hunden och om han klarar proven med höga värden får den sitt diplom. Det höjer värdet på hunden, berättar Lars Schepler. Företaget har ett samarbete med Jägarförbundet och Svenska Kennelklubben.
Självklart går man inte in i testhägnet direkt utan träning i olika doser gäller dessförinnan. Hundar liksom människor är olika individer och det är ett samarbete mellan hundföraren och hunden som ska leda fram till ett diplom.

Många hundklubbar är kunder och Lars Schepler tror att det uppskattas att det är gott om plats i hägnen.
– I de mindre hägnen finns lugnare vildsvin, i de går de lite tuffare. I träningshägnen är vildsvinen ett till två år gamla, men oftast tränar vi inte längre än upp till 22 månader. Djuren blir väldigt stora när de blir gamla. Vi tränar på galtar som är två år gamla.

Vildsvin får skjutas i stora hägn på 240 till 700 hektar på den närbelägna gården Björkvik.
– Där finns närmare 300 torn, säger Lars Schepler, gården är på 2 700 hektar.
Hundarna kan börja tränas när de är ett år gamla och det finns ingen övre åldersgräns. Hundförarna bör ju också ha god kondition.

Det är väldigt individuellt med hundar, en del mognar tidigt, andra lite senare. I en grupp på tre till fem hundar sker utvecklingen oftast senare än hos en ensam hund.

Den hundtyp som är lättast att få att fungera i jakt på vildsvin är spets.
– Den egenskapen ligger i deras avel, förklarar Schepler. Spetshunden (jämthunden och gråhunden) har en mental styrka och är överlägsna.

Diplomtestet är på en timme och klarar hunden det ökar värdet på hunden till cirka 20 000 kronor från 6 – 8 000 kronor. Någon diplomtest för älg finns inte utan det är bara träning som gäller där.

För tillfället finns det 22 vildsvin i hägnet, men det finns ett så kallat lagerhägn som kan komplettera det ordinarie hägnet om det behövs. Man ska ha respekt för vildsvinen.

Företaget har olika nivåer på vildsvinen och det är viktigt att hundförarna går glada härifrån.
– Det är viktigt att hunden vinner mot vildsvinen, tycker Lars Schepler avslutningsvis.
Företaget Mamima Jakt är ett av tre företag av den här typen i landet.

Text och bild: OWE BERGGREN

Share