Högstubbar blev motorsågskonst

Konst och natur i samspel på Almrundan

Vid Gamla torget står en flicka med en fågelholk, ett av stoppen på Almrundan i Åtvidaberg.

ÅTVIDABERG (JB)

Runt om i Åtvidaberg finns en mängd högstubbar, och några av dessa har förvandlats till konstverk. Den som vill få sig en trevlig promenad kan gå Almrundan mellan Gamla… torget och Edberga och titta på hur de nedsågade almarna har använts.

Under 2019 ville Åtvidabergs kommun göra något positivt i samband med nedtagningen av de döda almarna runt om i tätorten. En av åtgärderna var att spara träd som så kallade högstubbar för att gynna alla de organismer som livnär sig på död ved, såsom svampar och insekter. Nästa steg var att arbeta vidare med kommunens satsning på den konstnärliga utsmyckningen av några av högstubbarna, och konstnärer fick i uppdrag att ta sig an trädstammar på olika platser i kommunen.

För att så många som möjligt ska få ta del av konstverken, har kommunen skapat en speciell almrunda för att visa upp resultatet av detta projekt. På Naturkartan finns en karta där gångstråket är markerat och där man kan se var de olika stoppen finns.
– Man får följa med Bettina Blåmes runt om i Åtvidaberg. Och med hjälp av QRkoder kan man komma till Naturkartan för att lyssna eller läsa om de olika stoppen, säger Anton Sunnergren, kommunekolog i Åtvidaberg.

Rundan går från Gamla torget mot kyrkorna, Villan och Edberga, förbi Alléskolan och Sporthallen tillbaka mot Gamla torget. På vägen får man se många olika träd, i olika former och olika storlekar. Vissa träd är döda medan andra är nyplanterade. En del har konstnärer fått förvandla till fantastiska föremål. Längs med rundan kommer man kunna läsa eller lyssna på saker om vår natur.

Under 2018-2020 slog almsjukan till med full kraft i Åtvidabergs tätort och mer än 300 träd dog. Många av träden utgjorde vackra alléer eller smyckade parker och grönområden. Längs med Almrundan passerar man några av Åtvidabergs alléer, parker och grönområden där man kan se hur kommunen hanterade utbrottet av almsjukan.

Man kommer att passera skyltar med Bettina Blåmes och QR-koder. Med hjälp av mobiltelefonen kan man läsa eller lyssna på information om vår natur och de konstnärer som arbetat med några av de döda träden. I mobiltelefonen ser man också var rundan löper fram och vart nästa informationsstopp finns.

– Vi tänkte att med QR och en hemsida så kan man göra det mer levande än med en statisk skylt. Då kan man justera och lägga till information allt eftersom. Sen kommer vi även sätta upp fysiska skyltar vid två av våra faunadepåer också.
– Om högstubbarna till en början fick mycket negativ kritik så har nog motorsågskonsten nog bara fått positiv kritik, tror jag. Jag bjöd in två konstnärer, Sven Ingemar Johansson bert davidsson, och det var något som var väldigt roligt. Att ta ner almarna var inte lika kul som att planera för motorsågskonsten, och det genomslag som det fått hos allmänheten har varit väldigt kul att ta del av också, säger Anton Sunnergren.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share