Hög tid att beskära

Rätt beskurna träd kan bära mer frukt

Fem tips när du ska beskära äppelträdet.

SVERIGE (JB)

Även om kylan dröjer sig kvar kan man med fördel börja beskära sina äppelträd tidigt på året. Gärna i flera omgångar så att man tar bort onödiga skott som tar energi som istället kan… gå till frukten.

För att kunna göra must och cider på svenska äpplen är det viktigt att få en så stor mängd äpplen som möjligt vid varje skörd. På 70-talet genererade en odling cirka 15 ton äpplen per hektar medan en modern odling idag kan ge 40-50 ton lagringsbar frukt per hektar. En stor anledning till detta är just att beskärningen utförs för att ge träden optimala förutsättningar att bära frukt.

Genom åren har man utvecklat kunskaperna om beskärning och tekniken har förbättrats. Träden beskärs i flera omgångar, bland annat för att få minskat grenverk och minskad tillväxt av skott. Stora, onödiga skott tar energi från trädet som bör gå till äpplena. Därför bör träden växa högt och smalt för att energin ska gå till äpplena och inte till stora grenverk.

Detta gäller främst i professionella odlingar där syftet är att skörda stora mängder frukt till hösten. I hemträdgården är det också positivt eftersom en liten krona ger bättre ljusinsläpp till äpplena vilket ger dem en bättre färg.

Träden beskärs också med särskild teknik för att få minskad mängd fallfrukt – om äpplena växer i för täta klungor faller de äpplen som inte får plats till marken. Det är då mer effektivt att beskära så att det blir färre äpplen men som får bättre plats att växa ordentligt. På så sätt hänger de istället kvar på trädet.

Generellt sett gäller att ett träd som växer lite ska beskäras mycket och ett träd som växer mycket bara ska beskäras lite.

När gamla grenar som inte längre bär mycket frukt klipps bort lämnas också en så kallad ”hatt-hängare” vid av klippen, eftersom det är här det kommer ny tillväxt. Dess – utom kan den fungera som skydd om trädet angrips av svampsjukdomar. Man kan då klippa bort toppen av hatthängaren och grenen får en ny chans att tillfriskna till nästa säsong.

Ett tips är att de bästa äpplena faktiskt växer på de små grenarna och att äpplen som växer på grenar som är trefem år gamla blir absolut bäst. Äpplen som växer på gamla grenar smakar bra men är svåra att lagra.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share