Historiskt toppresultat och framtidssatsning

Det var ett välbesökt regionmöte i Landshypotek ekonomisk förening, Östergötland. Den karikerade bilden på skärmen med trängsel vid tre stora orter och tomt däremellan är ingen syn
på Sverige som Landshypotek delar.

LINKÖPING (JB)

När Landshypotek ekonomisk förening höll regionmöte var den goda stämningen påtaglig redan i minglet i entrén. Ett historiskt bästa resultat, framtidstro, utveckling och bra ledning bidrog till detta. Ett anförande om ett ekologiskt kretslopp som fungerar avslutade mötet.

Regionmötet 2017 i Landshypotek ekonomisk förening, Östgöta, ägde rum på Collegium, Mjärdevi i Linköping, årets viktigaste mötesplats för medlemmarna. Det är ju de som äger Landshypotek bank. Man berättar att banken är i stark tillväxt och bygger för att möta fler av såväl dagens som framtidens kunder.

Charlotte Önnestedt, regionordförande, inledde bland annat med att kommentera den nyss offentligjorda lantbruksbarometern:
– Bland annat får vi se en lönsamhet och en positiv framtidstro just inom animalieproduktion, sa hon. Äntligen skulle man väl kunna säga har konsumenten insett vikten av den produktion vi har i Sverige med tanke på livsmedelssäkerhet, antibiotikaresistens, MRSA med mera. Det är jättekul och efterlängtat!
Även om det inte ser lika bra ut inom växtodlingen så vet man av erfarenhet att detta kan ändras mycket fort. Charlotte Önnestedt minns hur det var med den saken 2007.

Liza Nyberg, vd för Landshypotek bank, berättade med entusiasm om vad som händer inom banken.
– Jag har jobbat i andra banker och kan säga att det här är unikt, sa hon. Att få den här nära dialogen med sina kunder och att ni väljer att komma hit för att lyssna på vår utveckling är fantastiskt!
Hon kunde här också berätta att hon under fem dagar varit på tio regionmöten och träffat 1 500-2 000 kunder. Det lär som en jämförelse ha varit cirka 300 deltagare på regionmötet i Östergötland.

– Det är en fantastisk bank, det är en stark utveckling, vi har en väldigt bra tillväxt.
– Nu tar vi nästa steg. Vi kommer bearbeta boende i villa i hela landet. Det är en helt digital lösning men det går förstås att ringa oss också. Distrikten kommer att fokusera på våra kärnkunder men vi kommer också att vända oss till tätorterna runt om i landet. Det är en breddning. Det känns som ett naturligt steg. Det här kommer vi öppna upp för på måndag.
Att öppna för bolån innebär på intet sätt att Landshypotek frångår sina kärnkunder eller att de som endast tar bolån blir medlemmar. Bolånedelen är ett sätt att sprida riskerna, en utveckling och breddning.

Liza Nyberg visade också en karikerad bild på Sverige. Det är så många ser på landet.
– Tre platser med trängsel. Stockholm, Göteborg och Malmö och i övigt tomt. Så ser inte vi på det. Vi vill vara med och se till att hela Sverige växer.
Bankens resultat visar att det går bra:
– Det här är det bästa resultatet vi har gjort. Det bästa i bankens historia!

Distriktschefen Niklas Ringborg, knöt till det både Charlotte Önnestedt och Liza Nyberg tagit upp.
– Vi har östgötaslätten med produktionslantbruk, vi har mellanbygd med mycket djur, vi har skogsägare både på distans och de som bor på gårdarna, vi har hästgårdar… Jag tror alla här inne representerar någon kategori. Vi finansierar landsbygden.
– Det jag verkligen brinner för det är få saker och ting att växa och bli bättre. Det viktigaste för mig är att säkerställa att vi har en organisation i distriktet som är kompetent, väldigt serviceinriktad och långsiktiga i affärerna.

Niklas Ringborg tog sedan fram personalen från kontoren i Linköping och Jönköping så att deltagarna skulle få ett ansikte på dem.

Lars Öhman, föreningsstyrelsen, berättade om föreningens aktiviteter och utveckling under året. Han tog i detta även upp ekonomi och förslag till utdelning 2017. Ränteläget som råder nu är inget att ta för givet även kommande år. Det är viktigt att ha det med sig. Lars Öhman påminde om hur det var för trettio år sedan:
– Om den var under 10 procent var den billig. Just nu är det behagliga räntor för jordbruket men det är ju en oroande situation om räntorna går upp.
Han kunde också meddela:
– I Östergötland delar vi ut 22,7 miljoner och det är på en insats på 226,9 miljoner.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share