Hela Sverige har laserskannats

Lantmäteriets nationella höjdmodell klar

Terrängskuggning över Sareks nationalpark med hjälp av Lantmäteriets nya höjdmodell. Bild: LANTMÄTERIET

SVERIGE (JB)

Efter elva års laserskanning från flygplan har Lantmäteriet nu färdigställt en höjdmodell över hela Sverige. Höjdmodellen gör det bland annat möjligt att skapa en 3D-bild av terrängen för att förutspå vart vattnet tar vägen vid översvämningar.

– Höjdmodellen ger stora möjligheter att skapa moderna kartor som efterfrågas av stat, kommun och företag, säger Mikael Henriksson, chef för Lantmäteriets bild- och höjdsektion.

Med hjälp av data från laserskanningen har Lantmäteriet skapat en höjdmodell med stor höjdnoggrannhet. Höjdmodellen består av koordinatsatta höjdpunkter i ett regelbundet rutnät. Med hjälp av moderna kartprogram kan rutnätet kombineras med en karta och ge en tredimensionell bild av landskapet.

– Tillförlitliga höjddata efterfrågas alltmer, inte minst för olika klimatanpassningsåtgärder och beredskapsplanering för klimat- och miljöförändringar. Höjdmodellen gör det bland annat möjligt att skapa tredimensionella kartor som tydliggör risker för ras och jordskred längs vattendrag och kust, säger Mikael Henriksson på Lantmäteriet.

Höjddata har länge använts i samband med detaljplanering och projektering vid bostadsbyggande. Men i takt med att höjddatat blivit noggrannare och tillgängligt för allt större delar av landet så har användningsområdena blivit fler, till exempel för bygglov nära vatten och optimal placering av vindkraftverk och mobilmaster.
– Höjdmodellen har dessutom hjälpt länsstyrelserna att avslöja tidigare okända fornminnen när de gjort sina inventeringar, berättar Mikael Henriksson.

Höjdmodellen kommer att hållas aktuell med hjälp av regelbunden flygfotografering och fortsatt laserskanning i olika delar av landet. Lantmäteriet har bland annat ett uppdrag att genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark.

Share