Granbarkborren sprids från statlig mark

”Regeringen måste ta ansvar”

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

Regeringen måste ta ansvar för hur staten som markägare misslyckas med att bekämpa granbarkborren. Det menar Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

– Staten tar inte sitt ansvar för att hindra spridning av granbarkborre från statligt ägd skogsmark. I exempelvis Kraskögle naturreservat, som sköts av länsstyrelsen i Kalmar har angripna granar inte tagits bort utan fått stå kvar med resultatet att reservatet blir en drivbänk för granbarkborren. Resultatet är att kringliggande fastighetsägare drabbats hårt ekonomiskt.

– Det finns bestämmelser i skogsvårdslagen att granbarkborrar ska bekämpas vilket innebär att staten måste ta ansvar för sin mark.
– Jag har nu ställt en skriftlig fråga till landsbygdsministern Jennie Nilsson om vad regeringen avser att göra för att hindra spridning av granbarkborre från statligt ägd skogsmark, säger Magnus Oscarsson.

Share