Gård med fint byggnadsbestånd

VÄLKOMMEN TILL ANRIKA TORNBY I FORNÅSA SOCKEN

Tornby, veckans gård till salu, erbjuder god arrondering, ett representativt boende, bördiga åker- och skogsmarker samt ett väl underhållet byggnadsbestånd med bra hyresintäkter.

Tornby omnämns första gången redan på 1300-talet och ägdes bland annat av drottning Kristina år 1645. 1658 ärvdes gården av kvartermästare Johan Tornér. Hans son, Otto Johan Tornér adlades 1680 av kung Karl den XI. Tornby utsågs till säteri och skulle hålla en knekt till Kronan. Knektkistan där soldatens kläder förvarades finns ännu kvar i mangårdsbyggnadens källare.

1694 såldes egendomen till kapten Johan Gustav Boije av Gennäs och 1818-1850 ägdes gården av rusthållare Sven Andersson och Johan Peter Wallman. Sven Andersson blev sedermera känd 1854 i samband med det stora rånet mot Östgötabanken vid Stora torget i Linköping. Bytet blev ett av de största i historien och Sven Andersson var bekant med rånarna. Delar av bytet delades efter rånet upp av de inblandade i Tornbys gamla mangårdsbyggnad. 1880 köptes gården av nuvarande ägarens släktingar Albertina och Per Adolf Karlsson, Rocklunda, Ekebyborna. Dottern Agnes och svärsonen Per David Karlsson övertog gården 1892 och det var Per David som utvecklade stenindustrin på Tornbys mark. Där tillverkades byggnadssten som golvplattor, fönsterbänkar, trappor och grindstolpar av kalksten vilket vi än i dag ser prov på bland annat i Tornbys mangårdsbyggnads husgrund och grindstolpar.

Nuvarande ägare övertog gården i början av 70-talet och har bedrivit verksamhet på den fram till idag.

Tornbys mangårdsbyggnad uppfördes 1891 i två plan. Byggnaden omges av en park med vackra ädellövträd, gräsytor och fin utsikt över gårdens åkermark. Bostaden har en boarea om 300 kvm och rymmer totalt åtta rum, möblerbara hallar samt kök, har genomgående tvåglasfönster och uppvärmning sker via vattenburet system från jordvärmepump.

Genom bostadens huvudentré välkomnas du av en större hall med trappa till övervåningen. Till vänster i fil med hallen ligger kontor med parkettgolv och till höger det gamla telefonrummet. Bredvid det matrummet, båda med parkettgolv. Rakt innanför hallen finns ett sällskapsrum med fiskbensparkett och i fil med det ytterligare ett större sällskapsrum också med fiskbensparkett samt en öppen spis. Innanför matrummet ligger köket och i anslutning till köket finns en utbyggnad som rymmer groventré, toalett med dusch och bastu.

Övre plan rymmer stor möblerbar hall, i anslutning till den finns fyra sovrum samt ett mindre gästrum. Från ett av sovrummen kommer man ut till en balkong. Här finns också badrum med toalett, badkar och dusch renoverat samt två stora garderober. I källarplanet som sträcker sig under hela bostaden finns pannrum, matkällare samt ett flertal förråd. I anslutning till mangårdsbyggnaden finns ett mindre bilgarage.

Vid gårdscentrum finns förutom mangårdsbyggnaden ytterligare två bostäder, Stora och Lilla huset. Stora huset är uppfört i ett och ett halvt plan. Bostadsytan uppgår till 100 kvm. Nedre plan rymmer hall, kök, två rum samt badrum med wc och dusch. Övre plan rymmer två sovrum, wc samt garderober. I källaren finns utrymme för värmepump, tvättstuga, förråd samt ett inrett rum med egen ingång. I anslutning till bostaden finns ett trädgårdsförråd. Bostaden med uthus är uthyrd till en kallhyra om 7 200 kr per månad.

Lilla huset, 86 kvm, som ligger i anslutning till stora huset är uppfört i ett plan. Här bor du trivsamt i hall, pannrum, kök renoverat 1995 samt kombinerad tvättstuga och badrum med dusch och wc. Bostaden målades om interiört 2015. Under en del av bostaden finns källare som rymmer förråd. I anslutning till bostaden finns ett trädgårdsförråd. Här finns också en jordkällare av kalksten i gott skick. Bostaden med uthus är uthyrd till en kallhyra om 6 300 kr per månad.

På fastighetens ägor finns ytterligare sex bostäder som tillsammans är uthyrda för 25 300 kr i kallhyra per månad.

På de västra delarna av fastigheten ligger det gamla Stenhuggeriet med tillhörande stenbrott. Här har brutits kalksten fram till och med 1977. Själva stenbrottet är idag vattenfyllt och sträcker sig över ett område om cirka 8 000 kvm och bedöms vara åtta meter djupt på det djupaste stället. Stenbrottet har nyttjats som bevattningsdamm vid bevattning av grödor.

På fastigheten finns också en kontorsbyggnad, ett sliperi/verkstad, smedja/garage, liksom två lagerbyggnader. Vid fastighetens gårdscentrum finns ett flertal ekonomibyggnader uppförda. Den största av dem är ladugården om 1 399 kvm.

Här finns även en äldre spannmålsanläggning om 206 kvm med varmluftstork och spannmålslagring som ingår i jordbruksarrendet. Den norra delen av byggnaden rymmer gamla spannmålslager i tre plan. Norr om magasinet/tork anläggningen ligger gårdens maskinhall, 317 kvm.

Centralt placerad bland ekonomibyggnaderna finns ett öppet vagnslider kombinerat med snickarbod.

I södra delen av gårdscentrum ligger två ekonomibyggnader, Hönshuset om drygt 60 kvm och Smedjan om drygt 60 kvm.

Tornbys åkermark är välarronderad och ligger till största del samlad runt fastighetens gårdscentrum. Åkermarken uppgår till 95,81 ha och jordarna är lättare med tillfredsställande dränering. Åkermarken ligger inom tidigare region ett för gårdsstöd och har bra avkastningsförmåga. Markerna har under lång tid brukats i konventionell drift med klassisk slättväxtföljd. Åkermarken är utarrenderad enligt ett femårigt arrendeavtal till och med 2021-03-13.

Tornbys skogsmark ligger samlad i de västra delarna av fastigheten. Markerna är bördiga och domineras av granskogar i växtlig ålder. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 83 ha och det totala virkesförrådet till 14 673 skogskubik eller 177 skogskubik per ha. Medelboniteten uppskattas till hela 11,5 skogskubik per ha och den löpande tillväxten uppgår till 725 skogskubik per år.

Jakten på älg, rådjur och övrigt småvilt är idag upplåten på ett år i taget och nuvarande period löper till och med 2020-06-30.

Skriftligt anbud skall vara Areal, Linköping tillhanda senast torsdagen den 3 oktober 2019.

Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Källa och bild: AREAL LINKÖPING

Share