Full fart på Karlebo storgård

Carl Loord, heltidsanställd på gården, hämtar några får tillsammans med vallhunden Zam.

Carl Loord, heltidsanställd på gården, hämtar några får tillsammans med vallhunden Zam.

BANKEKIND (JB)

Ladugårdstaket är täckt med solpaneler som producerar el med ett stort överskott. I hagarna går får som ingår i det Kravcertifierade lantbruket. Svinstadsjön har fått en bättre vattenkvalitet. På Karlebo storgård vilar man inte.

Karlebo storgård söder om Bankekind är belägen på Svinstadsjöns västra sida. Landskapet är en svagt kuperad mellanbygd med skog och mindre öppna marker. Det är en kulturbygd med små såväl som större gårdar, byar och områden med fritidshus.

Gården omfattar 200 hektar fördelade på 155 hektar skog, 70 åker och resten bete. Karlebo storgård brukas av Pär och Sonia Sunesson. De är fjärde generationen på släktgården familjen haft i sin ägo sedan 1911.

Idag ser man leicesterfår och köttdjur av rasen simmental i hagarna. Så har det inte alltid varit. Liksom de flesta gårdar har bruket förändrats över tiden.
– Till 2001 hade vi till och med mjölkkor, berättar Pär och Sonia. Vi arrenderade ut lantbruket och jobbade med annat. 2001 tog vi tillbaka gården, men inte all åker. Arrendatorn behöll 20 hektar.

– Vi började ställa om till ekologisk växtodling 1987 och mjölken 1997. Arrendatorn fortsatte med Kravmjölk.
Växt- och nötkreatursproduktionen är Kravcertifierad.
– Vi har 36 nötdjur, 50 tackor och en bagge berättar Carl Loord som är heltidsanställd på gården. Runt 50 lamm slaktas i år.

Karlebo storgård har direktförsäljning till kund. Det är köttlådor med detaljstyckat helt eller halv lamm. Kunden beställer på nätet och köttet kommer vakuumpackat. I linje med ekologiskt och högsta djuromsorg sköter gården själv transporten till slakteriet. Djuren följs genom hela produktionskedjan. Man anlitar Vikbolandsstruts slakteri som är godkänt enligt Krav. Slakten sker därmed i stressfri lugn miljö.

Gården säljer även vita lockiga lammskinn som kan användas till det mesta från så kallade babyskinn till dekoration på möbler eller golv. Leicesterfår som är den ras gården föder upp har en speciell egenskap genom att vara de enda som har vitt pälsskinn för körsnärsändamål. Det är en unik produkt från det leicesterfåret eller det vita pälsfåret.

Rasen härstammar från 1700-talets England där man ville ha ”ett medeltungt köttfår med glansig, lång och ganska grov ull”. Fåret, leicester longwool-får, fick ingen större utbredning men har runt om i världen använts för att ta fram nya raser. De första leicesterfåren kom hit med Jonas Alströmer och även här har de i första hand använts till inkorsning.

En svår olycka 6 november 2014 gör att Pär fortfarande är helt sjukskriven. Han blir sakta bättre, men det tar lång tid och riktigt som förut kanske det inte blir. Arbetet på gården måste han ännu hålla sig från.
– Vi har fått hjälp av grannar och lejer in fler.
Den ena av deras fem söner hjälper till hemma på går den och så även Carl Loord.

När man berättar om Karlebo storgård vore det rent oartigt att inte nämna de andra djuren, bland andra några fina hundar av rasen berner sennen, underbara katter, trevliga myskankor och inte minst den duktiga och kelsjuka bordercollien Zam.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share