Framtidstro bakom satsning i Ydre

Nysatsning på Malma gård. Kusinerna Niclas och Sören Gustafsson visar och berättar om det pågående ladugårdsbygget för Kjell Åsen, nyrekryterad företagsrådgivare på Kinda-Ydre sparbank.

Nysatsning på Malma gård. Kusinerna Niclas och Sören Gustafsson visar och berättar om det pågående ladugårdsbygget för Kjell Åsen, nyrekryterad företagsrådgivare på Kinda-Ydre sparbank.

YDRE (JB)

Vad förenar en Ydregård från vikingatiden med bygdens 150-åriga sparbank? Jo, båda väljer att satsa.
– Vi måste hela tiden förändra och utveckla, annars går vi under. Vi hade att välja mellan att dra ner eller utöka. Vi valde att investera, säger Niclas Gustafsson, lantbrukare och dessutom ordförande i Ydre LRF:s kommungrupp.

Malma gård utanför Rydsnäs ägs och drivs gemensamt av kusinerna Niclas och Sören Gustafsson. De bor med respektive familj på var sitt våningsplan i den gula mangårdsbyggnaden. De är fjärde generationen på gården. Malma har dock en mycket längre historia och omnämns ha funnits redan på 800- eller 900-talet, med andra ord under tidig vikingatid.

I dag bedrivs här ekologisk och dessutom Kravmärkt nötköttsproduktion. Skogen på 600 hektar är gårdens andra stora verksamhetsgren, där egna maskiner som skördare och skotare även körs åt andra skogsägare. Till det kommer hus och torp för uthyrning, både permanentboende och veckovis för turister från främst Tyskland och Danmark.

Det som fångar ögat när man svänger in på gården är det pågående bygget av en ny ladugård på 54 gånger 21 meter.
– Den gamla ladugården från 1882 var utsliten. Vi var tvungna att göra något. Vi beslutade att bygga nytt och samtidigt utöka antalet djurplatser, säger Niclas.
Betonggolv och väggar är gjutna. När allt är klart med den nya byggnaden har gården två moderna djurstallar för lösdrift med omkring 350 djur, ett 60-tal fler jämfört med tidigare.
– Vi får en rationellare drift och sparar en halvtimmes ladugårdsarbete om dagen samtidigt som vi har fler djur, säger Sören.

Investeringen på cirka tre miljoner kronor finansieras med hjälp av Kinda-Ydre sparbank. Bankens roll är inte bara att låna ut pengar, utan i första hand att fungera som rådgivare och tillsammans med företagaren vrida och vända på verksamhet och ekonomi för att komma fram till bästa väg att gå.
– För oss lantbruksföretagare är det guld värt att få ekonomisk rådgivning av dem som är proffs på det och dessutom kan branschen, säger Niclas.

De företagsamma kusinerna visar och berättar engagerat om nysatsningen för Kjell Åsen, nyrekryterad företagsrådgivare på sparbankens Ydrekontor. De känner honom sedan tidigare, eftersom Kjell i 25 år varit chef för LRF Konsult i Tranås och hjälpt dem med ekonomisk redovisning och bokslut.

Lantbruksnäringen är satt under press, i synnerhet mjölkbönderna. Men även köttproducenter som kusinerna Niclas och Sören måste tänka ekonomi i allt de gör, precis som alla andra företagare.
– Man kan tycka att det är bara att ge sig ut på ladugårdsbacken och jobba. Men det är inte bara där man tjänar pengar, säger Sören.
– Vet man inte var man tjänar sina pengar är det inte lätt att veta var man ska satsa och investera. Det gäller att ha en tydlig målbild av vilken lönsamhet man vill ha, säger Kjell.

Något som återkommer under samtalet är kostnadskontroll och att mäta lönsamhet i alla led, för att på olika sätt optimera sin produktion och resultatet av arbetstimmarna på gården. Det handlar om allt från foderåtgång till djurens slaktvikt. Och att man inte behöver ha hela maskinparken själv, utan kan dela eller köpa tjänster och på så vis spara kostnader.

I sin roll som lokal LRF-ordförande i Ydre ser Niclas en fortsatt trend där lantbrukare med mindre gårdar lägger ner sin verksamhet, medan vissa gårdar tar över mark och blir större.
– Till följd av det låga mjölkpriset fortsätter också trenden med färre mjölkgårdar, medan fler satsar på köttproduktion. I dagsläget är förhållandet ungefär fifty-fifty sett över hela Ydre, säger Niclas.

Inom bankvärlden pågår också en fortsatt snabb förändring. Banknyheterna handlar allt som oftast om kontorsnedläggningar. Kinda- Ydre sparbank är banken som går mot strömmen och väljer att satsa.
– Det är en överlevnadsfråga för banken att ha hög kompetens. Det gäller att vi är på bettet och förstärker, säger Kennet Fransson, kontorschef i Österbymo.

Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimatet presenterades häromdagen. Ydre placerar sig allra bäst i Östergötland och på en 43:e plats i landet. Kennet är inte förvånad, och ser en koppling till sparbankens engagemang för företagarna i bygden:
– Det är konstaterat att i kommuner med fristående sparbanker är företagsamheten högre än annars. Vi tillsätter mer resurser och är nu tre företagsrådgivare i lilla Ydre. Det gör att vi har mer tid och kraft att lägga på företagarna. Ydre är en väldigt företagsam bygd, säger Kennet.
– Fantastiskt att Ydre kommer så högt i företagsrankningen. Fler borde flytta hit och etablera företag i Ydre, säger Niclas.

Text: STEFAN HOLGERSSON
Bild: PATRIK HOLGERSSON

Share