Framtidens goda djurskydd i fokus

Hur vi tillsammans skapar framtidens goda djurskydd var en fråga som engagerade panelen på djurskyddskonferensen. Hans Agné från Svenska köttföretagen vid mikrofonen. I panelen fanns Åsa Domeij från Axfood, Roger Pettersson från World Animal Protection Sverige och Louise Ungerth från Konsumentföreningen Stockholm. Bild: KARIN LINDOW

Hur vi tillsammans skapar framtidens goda djurskydd var en fråga som engagerade panelen på djurskyddskonferensen. Bild: KARIN LINDOW

För att Sverige ska kunna behålla och utveckla det goda djurskyddsläget inom livsmedelsproduktionen behövs konkurrenskraftiga företag som ständigt utvecklas. Branschernas arbete med handlingsplaner där många aktörer arbetar tillsammans med åtgärder är ett bra exempel på hur man kan förena företagsamhet med fokus på djurskydd och andra hållbarhetsperspektiv.

På Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens presenterades handlingsplanerna och deltagarna fick också utblickar internationellt när det gäller djurskyddsarbete. Danmarks chefsveterinär Per Henriksen berättade bland annat om ett märkningssystem där kött i danska butiker märks med olika antal stjärnor beroende på vilken nivå på djurskyddet som produktionen har levt upp till. Ett system som väckte uppmärksamhet och intresse på konferensen.

Den svenska djurskyddslagstiftningen håller generellt en högre nivå än i Danmark och de flesta andra länder, men svenska lantbrukare vittnar ofta om svårigheter med att få betalt för det extra djurskydd som de levererar genom att följa svenska regler.

Simon Waterfield från brittiska DEFRA – Department for environment, food and rural affairs – betonade vikten av internationell samverkan och att alla EU-länder lever upp till de djurskyddsregler som finns på EU-nivå. Den danske chefsveterinären Per Henriksen gav en eloge till det goda svenska djurskyddsarbetet och tipsade samtidigt om ett aktuellt märkningssystem där kött i danska butiker märks med olika antal stjärnor beroende på vilken djurskyddsnivå som produktionen har levt upp till.

Ingrid Eilertz, chef för Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, lyfte fram behovet av att utveckla och utvärdera regelverk och nya djurhållningsmetoder, med bibehållet djurskydd. Att öka flexibiliteten i lagstiftningen kan vara en väg att gå.

Ökad flexibilitet innebär en möjlighet att kunna uppfylla kraven på olika sätt, inte att sänka djurskyddsnivån. Det kan öppna upp för innovation och nya lösningar, men innebär samtidigt utmaningar när det gäller att likrikta kontroller och skapa rättssäkerhet. Branschspecifika kont – rollprogram kan vara ett sätt att arbeta vidare på kring dessa frågor. God samverkan mellan aktörer i hela livsmedelskedjan är mycket viktig för att förena konkurrenskraft med andra hållbarhetsperspektiv.

Aktuella exempel på samverkan i hela värdekedjan finns inom ramen för de handlingsplaner som branscherna tagit fram för att utveckla företag med produktion inom gris, mjölk, nötkött och lamm. I handlingsplanerna har aktörerna åtagit sig att genomföra konkreta åtgärder för att utveckla företagen. På djurskyddskonferensen berättade Theres Strand från Svenska köttföretagen och Suzanne Céwe från Lantbrukarnas riksförbund om handlingsplanerna.

Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht presenterade regeringens planer när det gäller djurskyddet den närmaste tiden. I den kommande livsmedelsstrategin, som planeras bli klar under våren, har djurskyddet en given plats. Regeringen arbetar också med ett förslag till ny djurskyddslag och siktar på att lägga fram en proposition innan året är slut.

Hur vi tillsammans skapar framtidens goda djurskydd var en fråga som engagerade panelen på djurskyddskonferensen.Hans Agné från Svenska köttföretagen lade fram sina tankar. I panelen fanns Åsa Domeij från Axfood, Roger Pettersson från World Animal Protection Sverige och Louise Ungerth från Konsumentföreningen Stockholm.

I panelen ingick även Per Wallgren från Statens veteri – närmedicinska anstalt, Mattias Espert från Sveriges grisproducenter, Ingrid Eilertz från Jordbruksverket och Annika Åhnberg, som bland annat varit processledare för den nationella livsmedelsdialog som ska ligga till grund för regeringens kommande livsmedelsstrategi, enligt ett pressmeddelande.

Share