Framtiden diskuterades

Antalet innevånare ska öka i Kinda kommun

Leif Ihreskog från Leva & Bo i Rimforsa var kvällens moderator. Frågorna handlade om boende, trafiksituationen, attraktivitet och mycket annat.

RIMFORSA (JB)

Rimforsa är Kinda kommuns tillväxtort. Samhället växer och ska fortsätta att växa, om politikerna får som de vill. Målet är att Kinda kommun ska ha 1 100 invånare 2023 och de flesta nya invånarna kommer att bo i Rimforsa. Men hur vill Rimforsaborna att deras samhälle ska se ut i framtiden? För att ta reda på det hade Leva & Bo i Rimforsa kallat till en medborgarträff den 28 november.

Intresset var stort och ett hundratal Rimforsabor hade kommit till Hackelhallen för att diskutera framtiden och ställa frågor till kommunpolitikerna. Och det var många politiker på plats. Nätverket Leva & Bo i Rimforsa höll i kvällen på uppdrag av Kindas politiker och det var Leif Ihreskog som fungerade som moderator.

– Vi i Leva & Bo älskar framtiden och vi tänker positivt. De senaste fem åren har det köpts över 100 tomter i Rimforsa och nu behövs ytterligare 20-40. Bara sedan 2016 har invånarantalet ökat med mellan 100 och 200 personer. Ganska mycket har hänt den senaste tiden, vi har till exempel invigt Hackelhallen, men mer kan hända, sa Leif Ihreskog och släppte sedan ordet fritt.

Och den första frågan kändes relevant i sammanhanget:
– Varför måste Rimforsa växa så mycket?
– Vi tror att Rimforsa måste växa i en lagom takt, det är bra för hela kommunen, svarade kommunalrådet Conny Forsberg (S) och oppositionsrådet Christer Segerstéen (M) fyllde i:
– Tillväxten innebär ökade skatteintäkter som behövs för att vi ska klara välfärden. Företagen vill växa så det behövs arbetskraft.

Claes Brandén (MP) konstaterade att för att en kommun ska vara livskraftig behövs mellan 20 000 och 30 000 invånare.

Om Rimforsa ska växa behövs både bostäder och mark för företag och flera frågor handlade om detta.
– Vi behöver mer industrimark och kommunen jobbar för detta och vill gärna köpa mark, sa Lars Karlsson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Maj-Lis Persson från Hållbart Rimforsa tog upp frågan om bostäder.
– Det byggs mycket villor men det behövs hyreslägenheter för att vi ska ha en varierad befolkning.

Lars Karlsson berättade att det finns intresse från privata byggföretag och stiftelsen Kindahus att bygga och att åtta lägenheter är på gång på Högabacksvägen.

Pierre Ländell (Lpo) menade att fler bostäder är en förutsättning för tillväxt och att äldre personer som bor i villor och vill flytta behöver få tillgång till mindre lägenheter.

Magnus Lidén menade att anledningen till att det byggs få lägenheter är att hyran blir väldigt hög.
– Det är lika dyrt att bygga i Rimforsa som i Linköping, men i Linköping kan man ta ut högre hyror.

Conny Forsberg berättade om planerna på att bygga en ny skola på Hackelområdet och att mark för bostäder då frigörs där den nuvarande skolan ligger.

Därmed kom samtalet att handla en del om skolan. Per- Anders Bönner undrade om marken där den nya skolan ska byggas är ordentligt sanerad och hur trafiksituationen kring Hackelområdet ska lösas.
– Vore det inte bättre att bygga om och nytt där skolan ligger idag?
– Det blir cirka 20 miljoner billigare att bygga nytt än att bygga om, och innan den nya skolan är klar ska trafiksituationen vara löst, svarade Lars Karlsson och tillade:

– Vi bygger självklart inte förrän vi vet att marken är ren.

Trafiksituationen i samhället i stort diskuterades också. Thomas Fransson (M), samhällsbyggnadsnämnden, berättade att behovet av gångoch cykelvägar utreds och att en ny avfart från riksväg 23/34 till södra delen av Rimforsa diskuteras med Trafikverket. Men vi vet att deras handläggningstider är cirka 20 år.

Flera personer tog upp frågan om sänkt hastighet i samhället. I de flesta tätorter är hastigheten 40 km, varför inte i Rimforsa? Det konstaterades att det är kommunen som bestämmer hastighetsgränserna, men något svar på frågan kunde politikerna inte ge.

Frågan om miljön i centrala Rimforsa har varit på tapeten i många år. Torget används mest som parkeringsplats.

Lars Karlsson berättade att en centrumutredning är på gång där totalplaneringen med affärer, bostäder och trafiksituationen ska tas upp. Rimforsaborna kommer att få säga sitt om detta i vår.

– Utredningen syftar till att ge en vision av hur Rimforsa centrum blir attraktivt, sa Conny Forsberg.
– Om vi ska ha kvar service på orten så måste vi också utnyttja den handel och de tjänster som finns här, sa Leif Ihreskog.

Johan Henriksson (L), framhöll vikten av att Kinda utvecklar de fina naturtillgångarna och Christer Segerstéen berättade att det pågår ett arbete med hur Kinda kanal, som fyller 150 år 2020, ska utvecklas.
– Och vi satsar nu en halv miljon kronor på att marknadsföra Rimforsa, sa Lars Karlsson.

Många fler frågor kom upp under de nästan två timmar mötet pågick. Flera talare efterlyste mer långsiktighet och ett helhetstänk i planeringen.

Leif Ihreskog kunde avslutningsvis konstatera att medel – åldern på de församlade denna kväll var relativt hög.
– När vi planerar framtiden ska vi tänka på hur våra barnbarn vill ha det.

Text och bild: JAN HULTMAN

Share