Fortsatt minskad avverkning

VirkeFortsatt minskning av anmäld avverkningsareal under maj månad
Anmäld avverkningsareal minskade med 19 procent i maj 2015 jämfört med motsvarande månad 2014.

Den anmälda avverkningsarealen fortsätter att minska meddelar Skogsstyrelsen i sin maj-rapport. Under maj 2015 sjönk anmäld avverkningsareal med 19 procent till 19 071 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 15 av 21 län.

Största minskningen har skett i de tidigare stormdrabbade länen, Gävleborgs och Västernorrlands län. Minskningen av den anmälda avverkningsarealen har skett i alla landsdelar.

Jämfört med april 2015 ökade den anmälda arealen med 15 procent. Vid jämförelse mellan januari-maj 2015 och januari-maj 2014 har det hittills i år anmälts 24 procent mindre areal än under de första fem månaderna förra året.

Share