Förökning av varg i Långbogenreviret

Minst en ny valp under året

Vargvalpen fotades av en av Länsstyrelsens inventeringskameror.

LÅNGBOGEN (JB)

Länsstyrelsen Östergötland kan konstatera att det har fötts minst en valp i vargreviret Långbogen i år. Detta efter att en vargvalp har fotats av en inventeringskamera i reviret. Hur många valpar som fötts går inte att säga i dagsläget.

– Länsstyrelsens viltkameror har i år visat att det finns minst en valp i reviret. Det betyder att en valp har dokumenterats, men det är möjligt att det finns fler valpar i området, säger Lovisa Häggström, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Vargvalpar föds en gång om året och alltid på våren. I Östergötlands enda vargrevir Långbogen, som ligger mellan Borensberg och Finspång, har det fötts valpar en gång om året sedan våren 2019.

Vargen lever i familjegrupper med tik, hane och deras valpar, ofta kallad flock. En kull med valpar består oftast av två till åtta individer. När valparna är vuxna flyttar de från reviret. En ung varg har ett tufft liv, men några överlever och bildar nya vargpar.

Mellan den 1 oktober och 30 mars inventeras stora rovdjur i hela Sverige. I Östergötland handlar det om varg och lo. Under den perioden tittar fältpersonal på spår (tassavtryck, spillning, avföring, blod, slagna byten) i snö, spillning på barmark och kort från viltkameror. Resultaten utgör grund för förvaltning av arterna, vilket bland annat leder till underlag för skadeförebyggande åtgärder och licensjakt.

Hjälp till att inventera:
Om du ser ett rovdjur, spår, foto eller spillning kan du hjälpa till genom att rapportera via Skandobs hemsida eller med hjälp av appen Skandobs Touch. På Skand – obs kan du också se vad andra rapporterat. Det går även att ringa eller mejla till ostergotland@ lansstyrelsen.se

Källa: Länsstyrelsen

Share