Föreslå skogar att skydda och få ersättning

Nu kan markägare över hela landet på ett enkelt sätt föreslå skogsområden att skydda. Det ger markägare större möjligheter att bidra till naturvården.
– Många markägare vill bidra till naturvården och deras kännedom om sina skogar med höga naturvärden är ett värdefullt komplement för att uppnå miljömålet Levande skogar och andra nationella och internationella mål, säger Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef Naturvårdsverket.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen prioriterar vilka områden som ska skyddas formellt, i form av naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Områden med de högsta naturvärdena skyddas i första hand.

– Vi har testat arbetssättet, i det tidigare Kometprogrammet, i liten skala under några år. Utifrån erfarenheterna har vi utvecklat arbetssättet och nu inför vi det i hela Sverige, genom information och samarbeten med markägare och organisationer, säger Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen.

På de ansvariga myndigheternas webbplatser finns ”Steg på vägen” som visar hur markägaren enkelt kan lämna en intresseanmälan och vilka uppgifter en anmälan behöver innehålla.

När en markägare har gjort intresseanmälan till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen följer dialog och fältbesök för att avgöra om området kan prioriteras för ett formellt skydd. Om det visar sig vara så, kan området bevaras och markägaren får ersättning.

Share