Enklare betesregler

KorJordbruksverket vill förenkla betesreglerna för nötkreatur. Syftet med förslaget är att det ska bli enklare att hålla djuren på bete och att beteshållningen sker när det lämpligast för både djur och lantbrukare.

Jordbruksverket föreslår att kravet på ett visst antal sammanhängande betesdygn försvinner. Det ger lantbruksföretagen en större flexibilitet att planera och anpassa både betes- och utomhushållningen efter exempelvis rådande väderleksförhållanden och övriga förutsättningar på gården.

— Det här förslaget gör reglerna tydligare och enklare med en bibehållen god djurvälfärd. Genom de förändringar vi föreslår bedömer vi att det blir enklare att hålla djuren på bete när förhållandena är som mest lämpliga, säger Ingrid Eilertz, chef för avdelningen för djurskydd och hälsa i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Share