Energieffektiviserar i butiken

Detta har varit en vanlig klädsel för Hellman medan arbetet med den nya entrén, som skett helt i egen regi, pågått. Nu ska det snart bli solceller på taket också, fast inte på de sidor som syns i bild.

VALDEMARSVIK (JB)

Solel på taket är nästa steg i utvecklingen för att energieffektivisera livsmedelsbutiken i Ringarum. Totalt ska denna anläggning leverera 40 000 kilowatttimmar, kWh, per år. Detta i kombination med en ombyggnad under 2013, då huvuddelen av kylarna och frysarna blev inbyggda, samt att man gick över till LED-belysning, gör butiken mer energieffektiv.

– Vid ombyggnaden utökades utrymmet i kyl- och frysdelen med 40 procent, samtidigt som energikostnaden minskade med tio procent, berättar handlaren, Stefan Hellman.
Utan tvekan en energieffektiv investering, samtidigt som detta var ett stort lyft för lanthandeln i Ringarum, med ett betydligt större sortiment inom denna kategori varor.

Sedan tidigare fanns värmeväxlare för att ta vara på energin i ventilationsluften, men denna har även kompletterats med en ackumulatortank, för att effektivisera det hela. Detta innebär att något värmetillskott inte behövs vintertid.

Tillsammans med de nu planerade solcellerna på taket innebär detta en investering på drygt 2,6 miljoner.
– Då ingår även den nya entrén med pantstation, nya dörrar och kundtoalett, som var nödvändigt att åtgärda.

För att finansiera det hela har landsbygdsstöd från länsstyrelsen erhållits med totalt 1,2 miljoner. Butiken finns med på deras lista över utsatta och för bygden betydelsefulla butiker i Östergötland. Ska landsbygden leva är det nödvändigt med service och där är livsmedelsbutiken en av hörnstenarna.
– När det gäller solel kan bidraget uppgå till 90 procent av investeringskostnaden.
Nu hoppas Hellman att den anläggningen ska vara klar till sommaren, då behovet i butiken är som störst.

Solel är ju en het fråga och inte minst inom lantbrukssektorn finns ofta stora och bra tak att montera solfångarna på. Det som emellertid gör alternativet extra intressant för en livsmedelsbutik är att behovet av el är störst dagtid på sommaren. Just när solfångarna producerar som mest. Ofta är det tvärt om beträffande ett lantbruksföretag.

Jag besökte en lanthandel i Roslagen förrförra sommaren. Det var minst 25 grader varmt ute. Där hade luftkonditioneringen lagt av. Kylanläggningen gick på högvarv och producerade spillvärme inne i butiken, vilket gjorde att den fick gå ännu snabbare – om det nu var möjligt.

Värmen var närmast outhärdlig inne i butiken. Bara som en illustration till problematiken, utifrån egen erfarenhet.
– Solelen kommer att kunna bidra med cirka 30 procent av energibehovet till butiken. Jag kan dessutom tillgodogöra mig hela elproduktionen i det egna företaget och behöver inte sälja el.

En försäljning som oftast är en förlustaffär för den som producerar egen el. Men som oftast är en nödvändighet, eftersom elen inte går att lagra, utan är en färskvara som i princip måste förbrukas samtidigt som den produceras.

Att göra dessa satsningar i en liten butik på landet, måste innebära att du tror på framtiden.
– Ja det är klart. Annars vore man dum i huvudet. Det kanske man är också eftersom butiken, enligt en del olycks korpar, borde ha varit nedlagd redan, säger Hellman.
Nu lär ju en förbifart av E22 vid Söderköping vara på gång inom den närmaste framtiden. Detta borde vara ett lyft för en ort som Ringarum.

– Självklart! Men detta har jag hört så länge nu att jag tror på det först när jag ser att byggandet kommit igång.

Just byggande är viktigt också för en ort som Ringarum. Detta för en fortsatt utveckling. Inte minst gäller detta flerbostadshus, vilket frigör villor som på detta sätt blir tillgängliga för exempelvis barnfamiljer. De vill inte sällan bosätta sig på landsbygden när de fått barn som ska växa upp. En äldre villa är ett betydligt billigare alternativ än en nybyggnation.

När investeringarna i butiken är klara, kanske detta är ett nytt projekt för en driftig handlare? Vem vet!

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share