En upptäcktsresa hos Urnatur

En ordentlig skylt visar när man är framme. Bild: KATARINA LJUNGHOLM

En ordentlig skylt visar när man är framme. Bild: KATARINA LJUNGHOLM

ÖDESHÖG (JB)

De börjar i USA på 1990-talet. Sveriges första äger rum vid Gränna för fyra år sedan. Nu genomförs en för första gången på gården Sjögetorp hos Urnatur i Ödeshög. 20 experter tillbringar ett dygn på gården och dess 400 000 kvadratmeter och över hundra intresserade dyker upp i slutet. I Plåtslottet står en rad mikroskop redo.

Bioblitz innebär att man gör en biologisk inventering av ett specifikt område under en intensiv period, i regel ett dygn. Experter och amatörer inventerar alla levande organismer och får samtidigt möjlighet att genomföra fältarbete tillsammans.

Syftet är både att kartlägga och lära mer om de levande varelserna och att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden.

Inventeringsdygnet börjar en lördag i juli och avslutas med fyra offentliga timmar på söndagseftermiddagen. Då deltar folk från bland annat Jönköping, Linköping och Malmö, några Ödeshögsbor och en fritidsboende granne. Många kunniga och med ett stort intresse och många barn. Sammanlagt är här omkring 150 personer.

Experter har ögon för var de ska titta, var de spännande arterna finns. Visjön är en väldigt fin och spännande miljö. Urnatur är en vanlig svensk gård, skött i generationer, säger Håkan, men ändrar sig sedan och säger att den kanske inte är så vanlig.

Några dagar efter bioblitzen kan Håkan summera. Samtidigt som han pratar frigör han bark från tallstammar, bark som ska bli mjöl, som Ulrika bakar bröd av. Dessutom vill en restaurang på Östermalm i Stockholm köpa barkmjöl. Håkan tar bort innebarken, den rostas sedan i ugn, smulas sönder och mals. Den är rik på antioxidanter och saknar gluten. Brödet bakar de med 20 procent bark och 80 procent dinkel.

Intill sitter en fransyska, Christine, och gör björklövsbuketter till bastun. Hon har nyss anlänt och ska jobba på gården en månad som frivilligarbetare på ekologiska gårdar.

Under bioblitzen har drygt 800 arter registrerats. Fokus är på lavar, insekter och vatteninsekter, berättar Håkan. Artexperter vill hitta det ovanliga och missar att notera både skata och tornseglare. Fibblor och maskrosor är svåra att bestämma. Det behövs flera hundra experter för att täcka alla, säger Håkan.

På listorna finns allt från smörblomma till fläcknycklar, från stensöta till åsnetörne. Håkan nämner sälgskimmerfjäril, som noteras för första gången på 40 år och trollhand, en svamp som finns i Stockholmsområdet men där är så ovanlig att alla fyndplatser är hemliga. Här växer den på en gärdsgård av gran och det har experten Kjell Hedberg aldrig sett tidigare. Vid Sjögetorp är också det enda ställe i Östergötland där det finns klotgräs.

Det dokumenteras bland annat 252 träd och blommor, 40 mossor, 212 lavar, 30 svampar, 129 ryggradslösa djur, det vill säga insekter, 44 fåglar och fem däggdjur – ekorre, nordfladdermus, vildsvin, mullvad och skogsmus. På gården finns även får, höns och hund men de noteras inte.
– Det finns säkert tusen arter, anar Håkan.

Största hotet mot Urnatur? Håkan säger varken gruva eller militär. I stället svarar han det destruktiva sätt, som vi förvaltar naturen på i dag. Vi hugger ner skog, djuren försvinner och betesmark växer igen. I framtiden blir det bara fulskog, inget landskap för turister. Denna utveckling är ett hot mot Ödeshög, Ydre och Kinda, som i dag har en fantastisk natur.

– Det gäller att markägare har en vision och ser möjligheterna, framhåller Håkan. Man ska stoppa in service i boendet. Folk betalar för att få komma hit. Men Urnatur är som sagt ingen vanlig gård.

Text: KATARINA LJUNGHOLM

Share