En riktig skogskarl

SÖDERKÖPING/VÄSTRA HUSBY (LT)

Torsten Harrström har jobbat hela livet i skogen. Här med sin motorsåg av märket Husqvarna.

Torsten Harrström har jobbat hela livet i skogen. Här med sin motorsåg av märket Husqvarna.

Torsten Harrström är bosatt vid Ringebyhöga i Västra Husby. Han har uppnått den respektabla åldern av 77 år, 64 av dessa har han ägnat åt jobb i skogen, de senaste 20 åren även åt tomtjobb, säkert 2-300 jobb per år.
När man ringer Torsten svarar han alltid ”Gubben i Björnligan”. Då vet man att man kommit rätt. Företagsnamnet, som är enskild firma, kom till 1964 och har en speciell bakgrund.
– Det är Dag Svensson i Valdemarsvik som är pappa till namnet, säger Torsten Harrström. Vid en kontakt med Dag bekräftar han detta.

– Det var en naturlig grej, kanske en tillfällighet, tror Dag Svensson, känd musikant i Ken Kåbes orkester i drygt ett halvsekel.Han kom i kontakt med Harrström då han dry
gade ut förtjänsten med skogsarbete.

– Jag började skolan vid sex års ålder, berättar Torsten Harrström inledningsvis. Har kört häst och bondtraktor, men aldrig maskiner. Jämsides med skogsjobbet var det lantbruk som gällde. Skötte vårbruket morgon och kväll, minns Harrström. Skogsjobbet började egentligen med att Skogsvårdsstyrelsen behövde folk i planteringslaget som skulle hacka, det gav 3,40 kronor i timmen, året var 1962.
Någon egen skog har Harrström aldrig haft.

Stämpla skog är en del av arbetet. 1964 köpte Torsten tillsammans med en bror 600 kbm skog på rot. Mellan åren 1965-67 avverkades 222 bitar/ dag av björkmassaved och mellan åren 1965-70 arbetade Torsten ensam i skogen. Från 1970 anställde man folk, det var kanske 100 personer anställda som mest.
– En vinter hade vi tre huggarlag med tre till fem personer i varje lag och jag var alltid med i ett, berättar Harrström. 1989 var ett besvärligt år, då fick vi säga upp folk. Det är sämre lönsamhet i dag. 1982 köpte vi vår första maskin, en skotare som kostade 390 000 kronor och vägde sju ton. I dag väger de stora 20 ton, säger Harrström.
I dag finns det i Björnligen två skotare, lastbilsåkeri, timmer- och rissläp samt processor och klyv. Tre fast anställda kan bli sju under vinterhalvåret.

Torsten Harrström är bekant med dåtidens och nutidens arbetsredskap. Bågsåg, stocksåg och barkspade som exempel.
– Vet du vad det här är, frågade Harrström och ställde ett verktyg på bordet. Inte en chans, blev mitt svar.
Det är en uppgift för våra kära läsare att klura ut. Meddela svaret till 0141-56003 eller e-posta till redaktionen@ lanstidningen.se.

Torsten Harrström är en speciell person så till vida att han inte äger någon mobiltelefon, men han har koll på vad han gjort då han fört dagbok sedan 50 år tillbaka. För en skogsarbetare är snön ett gissel.
– Värsta vintern var 2011, då hade vi 70 centimeter snö i Västra Husby, minns Harrström.

Skogsarbete kan ju orsaka diverse skavanker om olyckan är framme.
– Jag skar mig på motorsågskedjan när jag skulle kasta bort en gren, men jag sydde ihop såret själv med björntråd, berättar Västra Husbybon.
En annan incident var när Harrström ramlade ner från en stege och landade i ett stenröse vilket orsakade medvetslöshet, högerhanden gick ur led och båtbenet bröts, det blev gips i två respektive fem månader.
– Största förändringen i skogsarbetet mot förr är den ekonomiska stressen, numera arbetar vi i lag. Men det anses inte salongsfähigt att hugga i skogen, menar Harrström.

Man har utfört stora jobb, bland annat ett som gav 1 600 kbm, varav endast sju kubik var ”vrak”. En ek med en diameter på två meter vid stubben är det största trädet, det blev en totalvikt på 29 ton plus ris, ett lass. Det är det tyngsta hittills.

– Vad gäller tomtjobben får vi beröm för bra utfört arbete. Nästan allt virke går till Holmen och som max har vi 40 minuters körtid till jobbet, informerar Harrström. Jobben utförs i närområdet.

Två album med arbetsbilder har Torsten Harrström samlat på sig sedan 60-talet. Boningshuset där Torsten bor med sin Lisbeth byggde han själv, det stod färdigt 1994. Torsten är lite pessimistisk vad gäller jobben i skogen, de finns inte längre, tycker han.

Den 5 augusti är ett viktigt datum för paret Harrström, då firar de nämligen 50-årig bröllopsdag. Det celebrerar de med att ta en tur på Göta kanal, från Söderköping till Göteborg.

– Vi har aldrig höjt rösten mot varann, säger Torsten om hustrun. Hon har en viktig funktion då hon delvis sköter firmans bokföring i Björnligan tillsammans med dottern Katarina. Paret har begåvats med fyra barn, två av varje sort.

Text och bild: OWE BERGGREN

Share