En förening som har lyckats

Gösta Svensson klipper banden.

VÅNGA (JB)

Med stöd från lantbruksprogrammet Jordbruksverket och Folkungaland samt bidrag från Norrköpings kommun har Vånga bygdegårdsförening invigt den omfattande utbyggnationen av föreningslokalen Klippan.

Arbetet startade hösten 2016 och invigningen skedde under pompa och ståt den 3 april. Den som klippte de blågula banden var Gösta Svensson, en av de som frivilligt ställt upp under hela byggnationen.
– Föreningslokalen har en lång historia i väggarna. Nykterhetslogen 3710 Frideborg byggde Klippan som togs i bruk 1908 och användes som ordenslokal, beärttar Gösta.

I Klippan har det under åren varit många aktiviteter. Det mest uppseendeväckande är nog att Viktor Rydberg år 1915 kom till Vånga.
– Efter ett fredsmöte i Klippan läste han dikten ”Snöfrid”. Vilken stor händelse det blev i byn när en sådan kändis kom hit!

1960 gjorde Vånga godtemplarförening Våra gårdar en omfattande renovering av huset. Bland annat drogs det in vatten, nya elektriska ledningar och uppförde en mindre utbyggnad bestående av hall och kök.
– Allt uppgick till en kostnad av 111 800 kronor vilket var en mycket stor summa pengar på den tiden, säger Gösta.

Av orsaker som det endast går att spekulera i svalnade nykterhetsrörelsen i Vånga. Under 1990-talets början valde Godtemplarföreningen att sälja huset på grund av dalande verksamhet.

1993 bildades Vånga bygdegård Klippan som en ideell förening. Genom att sälja andelar till föreningar och enskilda med ett andelsvärde på 500 kronor samt med ett lån på 20 000 kronor kunde bygdegårdsföreningen lösa in hela byggnaden.

Sedan förra året är Klippan en medlemsförening med huvudsyfte att hålla igång olika aktiviteter för Vånga ortsbefolkning.
– För 14 år sedan installerade vi bergvärme istället för att värma upp huset med el som det var tidigare. Vi lånade 200 000 kronor för att få vattenburen värme i hela huset och det var väl investerade pengar, anser Gösta.

Ett par år efter det att bygdegårdsföreningen övertog Klippan gjordes en utbyggnad för toalett. Då uppstod en viss dramatik kring bygget som uppmärksammades stort i dagspressen.
– Alla papper var klara från byggnadsnämnden som gett bygglov. När bygget stod klart drog plötsligt byggnadsnämnden in bygglovet med förevändningar att de aldrig gett något bygglov. Föreningen hotades med vite på 200 000 kronor men en ortsbo med insyn i byggnadsnämnden hjälpte till och ärendet tystades ner, berättar Gösta.
Under alla år har det klagats över att köket varit för litet men ekonomin har inte tillåtit något åtgärdande av problemet.

Sedan bygdegårdsföreningen blev en medlemsförening kommer det in medlems – pengar plus att bygdegårdsföreningen har olika sponsorer. Ett beslut klubbades därmed igenom om att ett nytt kök med tillhörande samlingssal med plats för 50 personer skulle byggas.
– Det är tack vare Jordbruksverket, Folkungaland och Norrköpings kommun som vi står här inför en invigning idag. Men jag vill ändå tillägga att det inte enbart med hjälp av det bidrag på 1,8 miljoner vi ansökt om att få som projektet kommit i hamn. Vi har själva bidragit med 35 procent av egna medel vilket är ganska mycket pengar som vi ska få fram till slutredovisningen. Det har framkommit olika önskemål om olika inköp men det får vänta fram till dess att slutredovisningen nästa år är klar, säger Maud Borg, styrelseledamoten som har haft hand om den ekonomiska delen av byggnationen.

– Utan allt ekonomiskt stöd har det här inte varit möjligt att genomföra. Gösta har varit fantastisk med allt det arbete han lagt ner på bygget men alla andra som varit med under den här resan på olika sätt är också värda en stor eloge. Bland andra vår lokala byggfirma Tupphagen som gjutit plattan och byggt allt det utvändiga. Arbetet har gått otroligt fort och invigningen drog över med endast tre dagar. Därför är det med stor glädje som vi bjudit in samtliga aktörer och att så många av ortsbefolkningen kommit hit för att delta i dagens invigning, avslutar Maud.

Efter det att Gösta under högtidliga former klippt banden dansade Orgagillet och under tårtkalaset blev gästerna musikaliskt roade av Vångas eget band Glesbygdsrebellerna.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share