Efterlängtad älgjakt äntligen här

Premiären är årets höjdpunkt för många jägare

Anders Olsson, Jägareförbundet Värmlands ordförande, manar till avskjutning av småväxta kalvar men återhållsamhet vad gäller vuxna hondjur. Detta med tanke på älgstammens återväxt. Bild: PRIVAT

VÄRMLAND

Hur ser då läget ut i skogen inför årets jakt? Liksom tidigare är det väldigt stor variation mellan olika områden i länet. I vissa områden har man fortsatt endast möjlighet till ett väldigt sparsamt jaktligt uttag men sett över hela länet har många jaktlag för första gången på ett antal år fått ökade avskjutningsmål.

– Värmland är det län som under senare år haft störst minskning gällande antal skjutna älgar/1000 hektar i Sverige. Därför är en ökande älgstammen med högre avskjutningsmål välkommet hos jägarna, berättar Anders Olsson Jägareförbundet Värmlands ordförande.

Även om det finns positiva trender finns det dock en rad orosmoment inför årets jakt. Vintern var hård för älgarna då snö och kylan höll i sig länge och tillsammans med den extremt torra och varma sommar så förstår man att älgarna haft det tufft. Vi har fått signaler från norra Sverige om att kalvvikterna är tydligt lägre än normalåret. Lägg där till att älgkorna fått lägga mycket av sina resurser på att dia sina kalvar, varför reproduktionen kan påverkas nästkommande år.

Hur ska man då tänka inför årets älgjakt med dessa påverkande faktorer i bakhuvudet? Avskjutningsmålen har ökat vilket är högst relevant sett till den ökande älgstammen. Samtidigt ska man ha det extrema klimatet i åtanke. Älgkalvar som går in i sin första vinter med låga vikter blir i regel även små som vuxna. Eftersom reproduktionen är starkt sammankopplad med de vuxna älgarnas kroppsvikt kan man få en påverkan på den framtida stammen. Därför finns det anledning att hålla en hög avskjutning på små kalvar. Däremot kan man ha lite eftertanke vid avskjutningen av vuxna djur. Med farhågor för dålig reproduktion nästa år så behöver så många fullvuxna hondjur som möjligt vara kvar.

Jägareförbundet Värmlands ståndpunkter är likartade med föregående år. Vi måste fortfarande arbeta hårt för att riksdagsbeslutet gällande vargförvaltningen följs, det vill säga minska koncentrationerna där de är som tätast samt eftersträva en så liten stam som möjligt. När Värmland får minska sin vargkoncentration kommer älgstammen kunna hållas mindre men man kan ändå göra samma jaktliga uttag.

– Vidare så är våra medlemmars åsikt att man vill ha mer älg, detta oavsett om man är egen skogsägare eller inte. Vi står givetvis bakom detta och vill göra den Värmländska älgjakten till något som lockar både hemvändare och besökande jägare igen, avslutar Anders Olsson i ett pressmeddelande.

Share