Donerar sin unika jaktsamling

Sven Lord från Öster Malma har donerat hela sin unika samling på inte mindre än 1200 föremål till Stiftelsen Svenska jägareförbundets jakthistoriska samlingar. Bild: PRIVAT

NYKÖPING (JB)

Under nästan hela sin livstid har Sven Lord från Öster Malma norr om Nyköping, samlat unika jaktföremål. En samling som visar historien bakom varför det alltid har jagats och människans samklang med naturen. Nu har Sven donerat hela sin unika samling på inte mindre än 1200 föremål till Stiftelsen Svenska Jägareförbundets Jakthistoriska samlingar.

Han berättar varför och vad som ligger bakom syftet med donationen.
– Grunden bakom samlandet är en blandning av historiskt intresse och nyfikenhet. Vapen är en central del av jakten men det finns också en naturvetenskaplig anknytning med historisk bakgrund. Bakom den vetenskapen finns betydelsefulla personer som varit kunskapsspridare om våra vilda djur som både jägare och andra naturintresserade fått tagit del av.

– Det finns en lagstiftning till skydd för det vilda som även den har en historik. Själv har jag inte gått så långt tillbaka i tiden utan kopplat ihop mitt intresse med Svenska Jägarförbundets historia som bildades 1830. Det var då som det startades en snabb utveckling, inte minst gällande jaktvapnens tekniska utveckling. Naturforskningen och intresset för våra djur och fauna ökade under den tiden på ett sätt som det aldrig gjorts tidigare.

Det var inte enbart Svenska Jägareförbundet som startades utan det dök upp många lokala jaktorganisationer med syfte att skapa kunskap om jakt och viltvård. Det genererar i att jägare får möjlighet att förkovra sig och bli en säker och bra skytt vilket var det primära i organisationernas tillkomst.

Det äldsta vapnet i Svens samling är en älgstudsare som tillverkades under 1700-talet.
– Det som är intressant är att de gamla vapnen moderniserades när det kom nya antändningssystem. Under 1700-talet fanns det inget annat än flintlås för att avfyra vapnet. Sen kom knallhatten omkring år 1820 men det dröjde ett tag innan den nådde alla vapen. Därefter gick utvecklingen i en rasande fart som den aldrig gjort tidigare och förmodligen aldrig kommer att göra inom överskådlig tid.

– De uppfinningar vi har idag inom området härstammar från 1800-talet och är grundkonstruktionerna till dagens moderna datateknik och tillverkningsprocesser.
– Naturforskningen har också gått framåt där djuren tack vare radiosändare kan följas på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Ändå är jag förvånad över den kunskap som fanns på äldre tider. Det är nog det som bidragit till mitt historiska intresse inom ämnet, säger Sven.

Sven är av den åsikten att det inte räcker med att samla på sig en massa prylar. Han vill ha en bakgrunds historia om varför och hur sakerna används.
– I det här sammanhanget finns det intressanta personer bakom vilket har fascinerat mig mest. Det är kanske inte alla som lägger så stor vikt på det men jag har strävat efter att lägga ihop mina samlade föremål till personer. Jag har aldrig samlat på vapen i rent affärsmässigt syfte utan enbart samlat för att andra ska få möjlighet att ta del av vårt kulturarv.

I Svens samling finns vapen som de allra tyngsta namnen inom jakthistorien personligen har ägt. En av dem är Herman Falk som föddes 1785. Han var en av Sveriges mest framstående jägare under 1800-talet.

En annan känd person vars vapen finns med i samlingen är Anders Schönberg D Ä som var Fredrik I:s hovjägmästare.
– Han betraktades för 150 år sedan som den störste rådjursjägaren som Sverige någonsin haft. Under 1700-talet ledde Schönberg ett antal stora jakter för kung Fredrik I och finns än idag omnämnd i en rad olika jaktsammanhang.

Har du någon gång fått förfrågan om att sälja din unika samling?
– Det har förekommit men de flesta har känt till mina tankar kring samlingen. Målet har varit att den ska bevaras i odelat skick och tillgänglig för forskning men även visas upp för personer med intresse av jakthistoria, säger Sven.

Han tillägger att någon storjägare är han inte utan jagar lite då och då på den egna marken mest för att fälla ett och annat djur som sedan tillagas som en god middag hemma i det egna köket.

Vapensamlingen kan ses i samband med bokade visningar på Öster Malma slott där också Svenska Jägarförbundets huvudkontor ligger.

Text: CARINA LARSSON

Share