Digitalt prov vid jägarexamen

Övervägande positiva reaktioner på digital teoridel

Reaktionerna runt om i landet har varit många men övervägande positiva för det nya digitala teoriprovet vid jägarexamen.

SVERIGE (JB)

Det har nu gått drygt två månader sedan det nya digitala teoriprovet för jägarexamen lanserades den 31 mars och hittills så har det skrivits cirka 6 000 prov.

Reaktionerna runt om i landet har varit många men övervägande positiva.

Det nya provet ger möjlighet till en mer pålitlig statistik och ett säkrare provgenom – förande.

Det har naturligtvis som väntat varit en del tekniska problem i början så som det alltid är när stora system ska startas upp men på det stora hela så har problemen varit i de flesta fall mindre och hanterbara och supporten från Naturvårdsverket och den norska systemleverantören Enovate AS har varit snabb och bra.

Just nu jobbar Jägarnas riksförbund löpande med att följa upp statistik och göra justeringar där det behövs. Ett arbete som kommer att fortgå löpande för att se till att provet hela tiden är aktuellt.
– Jag tycker att det nya provet är en klar förbättring mot det tidigare pappersprovet och min känsla är att vi tagit ett viktigt steg framåt för att kunna säkerställa att kunskapen är hög på våra nya blivande jaktkamrater, säger Jimmy Låås som är nationell samordnare för jägarexamen på Jägarnas riksförbund.

Share