Bygger solparker för renare el i landet

SVERIGE (JB)

Solelen har utvecklats i snabb takt under senare år och är idag en stor marknad som växer. ETC elproduktion har tagit steget längre än de flesta redan med sin visningspark och ställningstagande. Nu satsar man på att få till 20 nya miniparker.

ETC elproduktion skriver att man för att sprida solelen till fler kommuner, byar och göra mer ren energi, bygger 20 nya solcellsparker, miniparker, runt om i landet. De här 20 kan placeras var som helst i landet och anläggas istället för två eller tre större parker.

Bakom de här satsningarna finns Johan Ehrenberg som 1976 grundade tidningen ETC. Han är idag en av Sveriges mest kända debattörer. För några år sedan började han göra sin egen el och det har blivit en stor verksamhet. Som en bekräftelse på det arbetet fick Johan Ehrenberg och ETC pris som årets energirådgivare 2009.

ETC:s solpark, Kullen, i Katrineholm är byggd för att visas upp. Den är, för att använda deras officiella beskrivning, ”en märklig blandning av envishet, framtidstro, ilska över makthavares bluddrande ord och så glädje över att det finns vägar framåt.”.

– Min lilla tes i det här är att det är lite klimatoptimism inte bara klimatpessimism, säger Bengt Nordin, ansvarig för ETC solpark, Katrineholm.
– Det kan kännas hopplöst det här med klimat, det är ingen idé och det kvittar vad vi gör i Sverige för man måste göra någonting någon annanstans. Det är sådana saker som hela tiden kommer upp.
– Det är så med den här parken. Vi försöker visa på att alla kan göra något. Vi behöver inte sitta och vänta på att politikerna bestämmer utan jag kan köpa solceller och sätta upp på mitt tak och producera grön el. Jag kan källsortera, jag kan åka mer tåg, jag kan försöka minska mitt bilåkande med bensinbilen och så vidare och så vidare. Mina små ställningstaganden, mina små delar, de har betydelse i det stora.

– När vi startade upp var det många som var skeptiska. Vad är det de håller på med? Många intressenter, ekonomiskt starka intressenter, motarbetade oss och över huvud taget har de flesta tänkt att det går inte, det finns inte sol.

– Det som har hänt under de här åren är att när vi startade var det dyrt och inte ekonomiskt lönsamt för privatpersoner. Det har skett en dramatisk förändring. Då var priset 5 000 kronor per panel, idag kostar ungefär samma solcell 2 000. Man kan tjäna in anläggningen, som har en livslängd på 40-45 år, på 10-12 år och därmed ha gratis el i 25-30 år.

– Allt handlar om miljönyttan. Varför vi håller på med det här är att vi inser och har sett vad som håller på att ske. Det har också myndigheter, politiker och privatpersoner sett och inser att vi måste göra något. Dagligen ser vi att vi kommer närmare, det kommer larmrapport på larmrapport.

På visningsparken som är öppen dagligen har alla ETC:s produkter testats. I parken hålls guidade visningar, föreläsningar och konferenser. Man vill gärna dela med sig av sina erfarenheter man fått av att ha ägnat sig åt egen el.

Företagets solcellsparker har blivit något av en succé. De växer och utvecklas hela tiden tekniskt. Man kan nu också bygga nya parker till lägre pris än någonsin. Bland nyheterna finns också mikrocellsparker som inte kräver stora transformatorer eller nya elnät. Man kopplar bara in på befintliga kablar. Genom egna batterilager kan solel skickas ut i elnätet dygnet runt eller när det är som mest lönsamt. Däremot är batterier i sig inget bra alternativ till att vara ansluten till elnätet.

Batterier ser Bengt Nordin mest som ett komplement för att jämna ut produktionen och tillgången på el. Att ”klippa sladden” och bli helt fri från de befintliga elnäten är både en dålig idé och motverkar själva tanken.
– Vi ska sträva för att Vattenfall ska vara något bra, säger han. Öar med batterilager går inte på vintern och då kanske man måste använda die selaggregat för att få el. Vad har man vunnit då?

Som påkopplad på elnätet bidrar man till att påverka hela systemet. Det är just den påverkan som är viktig om man ska få till en förändring. Mycket av det här är en fråga om att inse småskalighetens relevans och fördelar. Man kan också läsa in det som en landsbygdsfråga och en ny möjlighet för lantbruken att få extra inkomster, som elproducenter.

– Vi har levt under många år där man lägger ner småskalighet till förmån för storskaligt, säger Bengt Nordin. Man kan titta på vattenkraften i Sverige där man lade ner små till förmån för de stora. Nu har man renoverat och byggt upp de små och de är faktiskt lönsamma idag.
– Hela vår kulle bygger på ett miljötänk för att vi måste hitta en förändring i hur vi tänker och jobbar för att rädda klimatet så att nästa generation också kan ha en framtid och kan ha det så bra som vi har det nu.
– Då får vi jobba lite för det här. Det handlar om att sudda ut de avtryck vi har gjort i naturen, att hitta sätt att inte påverka naturen så negativt som vi gör idag, anser Bengt Nordin.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: FREDRIK OLSSON /ETC

Share