Burkar och PET-flaskor tas om hand

I anläggningen på Händelö samlas returer från hela Sverige

Mellan 400-500 kilo aluminiumburkar per dag pressas ihop och körs på järnväg till smältverk i Tyskland och Frankrike.

NORRKÖPING (JB)

I Sverige dracks det under förra året beräknat på befolkningen 15 år och äldre 48 liter öl per person. Läskkonsumtionen var 80 liter per person och vatten på flaska 24 liter enligt statistik gjorda av Sveriges bryggerier. Vad händer då med aluminiumburkar och petflaskor då de tömts på sitt innehåll?

De allra flesta av oss samlar ihop en kasse eller sopsäck och passar på att stoppa in dem i vår lokala matvaruaffärs pantstation när vi ändå ska handla, och visst är vi duktiga på att Pantamera. Under förra året pantade svenskarna över 2 miljarder burkar och PETflaskor. I Norrköpings kommun pantades 30 656 114 burkar och PET-flaskor vilket motsvarar i snitt 216 burkar och flaskor per person.

Alla pantade burkar och PET-flaskor som samlas in i hela landet hamnar till sist i Returpacks anläggning ute på Händelö, Norrköping.
– Vi ansvarar över Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor i återvinningssyfte, , berättar Sara Riismark, kommunikationsansvarig på Returpack.

Själva bolaget grundades 1982 medan det allra första pantsystemet för aluminiumburkar drog igång 1984. Systemet startades i samband med aluminiumburkens lanserande i Sverige. Det fruktades nedskräpning och insikten var därför att den nya produkten behövdes tas om hand på något sätt. Pantsystemet verkade vara en bra idé som också kom att lagstadgas.

När bolaget bildades ägdes det av förpackningsindustrin, bryggeriaktörerna och handeln.

1994 grundades systerbolaget Returpack-Pet och insamlingen av PET-flaskor tog sin början. Idag ägs bolaget till 50 procent av Sveriges bryggerier och på andra sidan finns Svensk dagligvaruhandel och Livsmedelshandlareförbundet. Returpack är Europas största återvinningsanläggning för burkar och PET-flaskor.
– Vårt uppdrag är att driva och utveckla pantsystemet, informera och inspirera. Här hanteras hela logistiken och vi sköter om hela clearingsystemet. Det vill säga hur pantpengen ska följa produkten för att komma tillbaka till kunden som köpt förpackningen om den väljs att panta.
– Hela tiden finns ett ständigt uppdrag om en ökning av återvinningen utifrån visionen om ett hållbart samhälle, berättar Sara Riismark.

I anläggningen på Händelö utvinns årligen över 18 000 ton aluminiumburkar. En energikrävande process men tittar man på fördelarna kan aluminium återvinnas i det oändliga. Återvunnet aluminium kräver 95 procent mindre energi än att utvinna nytt.
– Fortfarande är 75 procent aluminium som utvunnits sedan år 1886 ännu i bruk. De bukar som kommer till oss pressas och buntas ihop till balar som väger mellan 400 – 500 kilo. Vi gör 150 balar per dag som sedan skickas vidare på järnväg till smältverk i Frankrike och Tyskland där de blir till nya burkar.

Omkring 22 000 ton PET-flaskor årligen hamnar och tas om hand i vår anläggning. Flaskorna sorteras maskinellt och kan sedan återvinnas till nya flaskor. De trycks precis som burkarna ihop och blir till stora balar och hamnar i plaståtervinningsfabriken som ligger vägg i vägg med oss. Där mals flaskorna ner till granulat, det vill säga små flingor, som sedan tvättas rena. Därefter transporteras flingorna till ett företag som tillverkar plaströr av materialet.

När rören når bryggerierna blåses de upp till önskad storlek i samband med att de fylls med öl, läsk eller vatten. Också korkarna som är av ett annat material än flaskorna tas tillvara. Bland annat finns det ett företag i Småland som tillverkar kabeltrummor av korkarna.
– Transporterna till och från Returpack sker så miljösmart som möjligt. Sedan 2015 kör samtliga vägburna fraktfordon på fossilfri diesel, förklarar Katarina Lundell, marknads – och kommunikationschef på Returpack.
– Samtliga burkar och flaskor som har ett svenskt pantmärke kan pantas i det svenska pantsystemet. När ett företag lanserar en dryck i en ny flaska måste vi lägga in pantmärket i vårt system efter granskning. Vi tar inte emot flaskor som inte ingår i pantsystemet. Vilket beror på att vi måste vara helt säkra på plastmaterial och etikettlim som använts om flaskan sedan ska kunna återanvändas till en ny livsmedelsförpackning, fortsätter Katarina.

För femton år sedan lanserades begreppet Pantamera. Musikvideor släpptes i en kampanj som skulle uppmuntra till mer pantning.

Här har både Katarina och Sara ett finger med i spelet.
– Vi har under många år jobbat med musiktemat där en rad olika artister har fått ta fram sin egen variant av Pantamera- låten. Humor blandat med musik får ta plats utan att vi för den skull tränger oss på folk. Faktum är att Sara och jag har medverkat i en av musikvideorna. Visserligen mycket snabbt som statister men ändå, avslutar Katarina glatt.

Återvinningsmålet är satt av Sveriges riksdag och regering och det är Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen som är att nå upp till 90 procent återvinning av PETflaskor och burkar. Jordbruksverket är den tillsynsmyndighet som ansvarar för Returpack.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share