Biogas viktigt om miljömålen ska nås

Biogas Öst bil med projektledare Beatrice Torgnyson Klemme i Fiat Punto biogasbil. Foto: Åsa Jarvis

SVERIGE (JB)

Biogas är ett av de bränslen som behövs för att göra fordonsflottan fossilfri. Valet av biogas kommer dessutom lantbruken till nytta. Biogas Öst arbetar brett med frågorna om biogas och med utvecklingen.

Det är många län med i Biogas Öst. Varför?
– Vi har valt en funktionell region, berättar vd Beatrice Torgnyson Klemme. Just när det gäller biogas finns det väldigt mycket samverkan och synergieffekter mellan de här länen och det skickas gas mellan dem.
– Vi är en stöd- och resursorganisation för aktörer i regionen som är intresserade och vill satsa.

Vad sker just nu inom biogas? Till exempel hur påverkar det här nya EU-direktivet?
– Det är en spännande fråga med EU-direktivet, säger Beatrice Torgnyson Klemme. Allt handlar om regeringen och vad de fattar för beslut i närtid. Det kommer att påverka väldigt mycket.

– Miljömärkning av drivmedel är en jätteviktig fråga som jag hoppas kan gynna svenskproducerade drivmedel framöver. Sverige är väldigt bra på att producera hållbara biodrivmedel och drivmedel med hög klimatnytta. Det är väldigt viktigt vad det blir för kriterier och vad som händer med den miljömärkningen, hur skarp den blir.

– Det finns också ett initiativ på gång med bonus malus, ett förslag om beskattningen på fordon. I dagsläget gynnar det i princip bara elbilar. Det innebär en försämring för gasbilar som också är miljövänliga med hög klimatnytta och är framför allt väldigt bra för svenskt lantbruk. Jag tror det är viktigt att ta fram ett bra bonus malus-system som faktiskt gynnar alla hållbara och miljövänliga bilar och inte bara smalt fokuserar på el.

–Problemet nu är också att allt som görs är väldigt kortsiktigt och det förändras hela tiden, säger Beatrice Torgnyson Klemme. Så har det varit för etanolen och RME och biogasen, att förutsättningarna förändras väldigt mycket. Då är det ingen som vågar investera. Det är problematiskt. Det går inte heller att det ska vara mycket dyrare att köra miljövänligt än att köra fossilt. Det fungerar inte.

– Vi kan inte bli fossilfria genom att bara satsa på el. Vi behöver el, etanol, biogas och biodiesel. Då måste man se till att gynna utvecklingen för alla.
– Vi jobbar med att överföra samma tänk som man har på livsmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme. Det är ganska vanligt att kommuner och offentliga aktörer tänker på det här.

Den offentliga upphandlingen vill i ökande utsträckning gynna svenskt lantbruk, ha svenska och närproducerade livsmedel.
– Nu är nästa steg att applicera samma tänk på drivmedelssidan.
– Det är viktigt om man tänker att den nationella livsmedelsstrategin vill ha en större självförsörjningsgrad på livsmedel så fungerar inte lantbruket om man är till 100 procent importberoende när det gäller fossila drivmedel och växtnäring till exempel. Det är viktigt för livsmedelsproduktionen att ha en inhemsk drivmedelsproduktion. Även det här med växtnäring, att det blir biogödsel vid biogasanläggningarna är också viktigt.

Hur ser det ut med biogasproduktion på gårdsnivå?
– Med mindre anläggningar så är ekonomin fortfarande tuff, den går inte att få ihop i dagsläget. Det beror på de nationella styrmedlen.
Beatrice Torgnyson Klemme rekommenderar istället att om möjligt flera lantbrukare samarbetar om en större anläggning. Det är inte heller lätt men det ger betydligt bättre utsikter och det finns dessutom ny teknik.

– Något spännande vi har gjort är att i ett av våra EUprojekt bygga en demonstrationsanläggning för ny småskalig uppgraderingsteknik som ska göra det mycket mer kostnadseffektivt och möjligt att uppgradera till fordonsgas på gårdsnivå.
– Den här är mer eller mindre mobil och har gått över förväntan. Just nu står den på SLU i Uppsala, man kan komma på studiebesök.
Det finns även en möjlighet att den kommer visas i Östergötland framöver, men om och när är inte klart.

Text: BO BÄCKMAN

Share