Bevara myrstackar på kalhyggen

Angreppen av snytbaggar minskar när skogsplantor av gran får sockerbete

Att studera myror på nära håll är spännande och lärorikt. Eventuella bett är helt ofarliga men kan kännas en del.

SVERIGE (JB)

Myror tillhör familjen midjesteklar och det finns omkring 10 000 arter runt om i stort sett hela världen. Merparten lever i tropikerna men precis som de tropiska myrorna lever arterna i ytterst välorganiserade kolonier där de styrs av fertila drottningar. I sin stab har drottningen drönare, soldater och arbetare vilka är sterila honor medan de sterila hanarna är drönare.

I Sverige upptäcks allt fler myrarter och just nu finns åttioen naturligt förekommande arter dokumenterade.

Den vanligaste arten är Formica rufa, röd skogsmyra även kallad stackmyra vars samhälle kan bestå av 100 000 till 7 miljoner individer. Så stora samhällen är fler samhällen i en och samma stack och har då flera drottningar.

Stackmyran lever i skogsområden och bygger sina stackar av jord, barr, kvistar och löv. Stackarna är vända i söderläge och det är inte ovanligt att de byggs upp mot en trädstam. Stackarnas kupoler kan uppnå en imponerande höjd på två meter, innehåller gångar och kammare för ägg, larver och puppor. Genom stackens öppningar regleras klimatet till de underjordiska delarna, stacken kan därför liknas vid en solfångare.

Varje grupp av stackens innevånare har sina egna uppgifter. Arbetarna omhuldar ägg, larver och puppor medan andra drar strån till stacken som blir till nytt byggmaterial eller är ute och mjölkar bladlöss som de har en nära win-win relation till. Myrorna beskyddar sina ”mjölkkor” från att bli uppätna av fiender och får i gengäld fri tillgång till bladlusens honungsdagg som i själva verket är lusens söta avföring.

Trots att vi kan känna olust då vi närmar oss en gigantisk myrstack under strövtåg i skogen har myrorna en viktig uppgift gällande skogsvård. Många skadeinsekter faller offer och blir till föda då myrorna är på jakt. Studier har visat att skogsplantor av gran som försetts med sockerbete skyddas av myror som i sin tur medför att angreppen av snytbaggar minskat. Med andra ord, det kan vara en klar fördel om så många myrstackar som möjligt bevaras på kalhyggen efter slutavverkningar med tanke på framtida föryngringar av skogen.

Skogsmyran har kraftiga käkar och dess bett kan nypa till rejält. Samtidigt som den bits sprutar den en stråle myrsyra från bakkroppen vilket kan svida men är helt ofarligt för människor.

Inom den äldre medicinen ordinerades ett intag av levande myror vilket kunde lindra och rent utav bota uppkommen frossa. Vid hudsjukdomar kunde med fördel det angripna området smörjas in med myrsyra. Dekokter innehållande myrstackar ansågs uppiggande och stärkande om hela kroppen sänktes ner i ett bad med tillsatser av dessa dekokter.

Drottningen lever längst av stackens myror och kan uppnå en respektabel ålder av tjugo år. Under sin levnad ser hon hela tiden till att utöka stacken med nya innevånare genom sin enda uppgift, att lägga ägg. Så många som upp till 300 per dag under sommaren. Vilket behövs då arbetarna endast har en livslängd på tre till fyra månader.

En nära släkting till stackmyran är hästmyran och de båda arterna är lika uteseendemässigt. Enda skillnaden är storleken som skiljer dem åt. Hästmyran kan bli upp mot 18 millimeter lång medan stackmyran är 4-9 millimeter. Hästmyrans storlek gör den till Sveriges största myra.

Den som får in en koloni hästmyror i sina byggnader kan hålla sig för skratt. Myran är ett skadedjur som kan förstöra bärande konstruktioner i väggar och tak. Genom ett uthålligt gnagande med sina kraftiga käkar för att bygga bo kan följderna bli förödande. Hästmyrorna utför sitt arbete nattetid och har dolda gångar, därför kan det vara svårt att upptäcka att byggnader invaderats.

Även svartmyror kan hitta på att besöka våra hem. De är dock harmlösa och gör ingen åverkan på byggnader men det är dock otrevligt att ha en myrstig tvärs över arbetsbänkar och vidare in i ett skafferi där de med förkärlek söker söt föda. Genom att lägga ut doftspår och kommunikation via antennerna leder de varandra fram till det de anser åtråvärt och kan därför upplevas som en sanitär olägenhet. Till skillnad mot hästmyran är svartmyran lätt att få bukt med. Det gäller att hålla rent på arbetsbänkar och köksbord så inget spill som söta kaksmulor eller rester av saft och läsk ligger kvar och lockar. Myrdosor med förgiftad sockerbas lockar myrorna som tar med sig betet till samhället där de matar drottningen och larver med giftet. Inom 1 – 3veckor har hela boet eliminerats. Den som inte vill använda sig av gifter kan hålla myrorna i schakt genom att tillverka en sockerlösning som hälls i flaskor som sedan placeras på behörigt avstånd från det egna huset.

Myror är intressanta varelser som funnits i 100 miljoner år. De spelar en stor och viktig roll i ekosystemet och bidrar till skogens biologiska mångfald.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share