Avverkningen mindre i augusti

Statistik för augusti månad visar en minskning av anmälda avverkningsarealer med 15 procent eller 4 088 hektar jämfört med motsvarande månad 2014.

Anmäld avverkningsareal minskade i augusti månad. Minskningen av anmälda avverkningsarealer var 15 procent eller 4 088 hektar jämfört med motsvarande månad 2014. På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 14 av 21 län. För landsdelar som helhet har minskningen av den anmälda avverkningsarealen har skett i alla landsdelar förutom i Norra Norrland.

Källa: Skogsstyrelsen

Share