75 förslag ska stärka landsbygden

Landsbygdsutvecklaren Håkan Svenneling är värmländsk riksdagsledamot (V). Bild: SVERIGES RIKSDAG

KARLSTAD (JB)

Under onsdagen den 4 januari överlämnade den Parlamentariska landsbygdskommittén 75 förslag på åtgärder till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). – Det är klart att det är spännande att ha varit med och påverkat debatten i Sverige, säger Håkan Svenneling (V) till Vision 2017.

Den 25 juni 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i landets landsbygder. I uppdraget låg att en ny politik ska skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Inom ramen för uppdraget skulle kommittén belysa utvecklingen och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer av landsbygder.

Kommittén tog namnet Parlamentariska landsbygdskommittén och en som ingick i kommittén var vänsterpartistiska riksdagsledamoten Håkan Svenneling från Karlstad.

– Vi har fått fram både bra och viktiga förslag. Det är viktigt att se förslagen som en helhet, säger han.
Vilka av de 75 punkterna skulle du vilja belysa lite extra?
– Prioriteringar att polisen kommer snabbt fram till allvarliga brott (läs även punkt 53 i faktarutan nedan). Statliga jobb utlokaliseras (punkt 58 i faktarutan). Kontanthantering på banker (punkt 47). Avskrivning av studiemedel, säger Håkan.

Att skriva av studiemedel skapade snabbt debatt ute i landet, särskilt hos grannkommuner till de kommuner som föreslagits, det vill säga kommuner som ingår i det så kallade Stödområde A som innefattar 40 av landets 290 kommuner. 17 av dessa kommuner föreslogs inte.
– Vår bedömning har varit att dessa kommuner kan klara sig bättre och ligger bättre till i en arbetsregion än de 23 kommuner som föreslogs. Torsby är en av de 23, berättar Håkan och tillägger:
– Med avskrivning av studiemedel med tio procent finns det anledningar att stanna kvar på hemorten för studier, det gör det möjligt att rekrytera fler till jobb. Modellen fungerar mycket bra i norra Norge (läs även punkt nio i faktarutan).

Just Norge ligger före Sverige i den här typen av åtgärdsförslag och därför har kommittén kikat mycket på hur man gjort i grannlandet – eftersom modellen fungerar bra där.
– Statens ekonomi har varit vårt fokus, förtydligar Håkan.
Kommittén rekommenderar även för regeringen att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholmsregionen under en fem- till sjuårsperiod omlokaliseras till regioner i behov av statliga arbetstillfällen.

– Till exempel har gruvnäringsindustrin kontor i Stockholm och Uppsala, dessa borde ligga närmare gruvorna i Norrland, menar Håkan och fortsätter:
– Här skulle vi vilja dra tillbaka klockan tio år då kontoren började flyttas ner mot Stockholm och få dem tillbaka närmare jobben. Staten skulle spara pengar.

– Jag är glad över att i dag kunna överlämna ett slutbetänkande med mycket brett politiskt stöd, säger Parlamentariska landsbygdskommitténs ordförande Johan Persson (S) vid överlämnandet till landsbygdsminister Sven- Erik Bucht den 4 januari.

Text: DENNIS J HALL

Share