Minska inte avskjutningen

Ökad jakt på älgkalvar rekommenderas på grund av torkan

Att minska avskjutningen utan något egentligt faktaunderlag är fel ur både älgförvaltningsperspektiv och etiskt perspektiv. Drar man ner på avskjutningen eller till och med ställer in jakten helt och hållet kan det leda till att älgar som redan är i dålig kondition svälter ihjäl under vintern, menar Skogssällskapets viltexpert. Bild: HANS ANDERSSON

SVERIGE

Sommaren 2018 var på många håll den varmaste sommaren som någonsin har uppmätts enligt SMHI. Viltet i skogarna har påverkats av torkan, men i hur hög grad är till stor del okänt. Måndag 8 oktober startar årets älgjakt i södra Sverige. Skogssällskapets viltexpert Robert 

Karlsson varnar för att dra i handbromsen och minska på avskjutningen.

Robert Karlsson jobbar som skogsförvaltare med inriktning mot viltförvaltning på Skogssällskapet och har lång erfarenhet av viltvårdsfrågor. Inför höstens älgjakt har det på sina håll diskuterats om man bör minska avskjutningen med hänsyn till sommarens torka. Robert Karlsson säger att torkan med all sannolikhet har påverkat älgstammen men att det är fel att dra i handbromsen innan det finns några konkreta underlag som visar hur mycket eller på vilket sätt stammen har påverkats. Ett sådant beslut kan få negativa konsekvenser för älgförvaltningen och är dessutom oetisk.

– Älgbetesinventeringarna för till exempel Västra Götalands län har i flera år visat att det är en obalans mellan klövviltsstammarnas tätheter och tillgänglig fodermängd. Att minska avskjutningen utan något egentligt faktaunderlag är fel ur både älgförvaltningsperspektiv och etiskt perspektiv. Drar man ner på avskjutningen eller till och med ställer in jakten helt och hållet kan det leda till att älgar som redan är i dålig kondition svälter ihjäl under vintern, säger Robert.

De älgar som fötts under året har fått en hård start i livet, något som Robert menar gör dem till ett sämre avelsmaterial i framtiden.

– Den tuffa starten som kalvarna har varit med om kommer att påverka deras viktutveckling och reproduktionsförmåga negativt i vuxen ålder. De är inget bra avelsmaterial helt enkelt. Så min generella rekommendation inför årets jakt är att förenkla och stimulera ett högre kalvskytte i år.

Källa: SKOGSSÄLLSKAPET

Share