Bladmögel på potatis stoppad

Tre gener från vilda potatissläktingar effektivare än besprutning

Jéssica Bubolz, en av författarna till den vetenskapliga studien, visar ett fältförsök med förbättrade Kind Edward-potatisar som inte angreps av potatisbladmögel. Bild: ERIK ANDREASSON

SVERIGE (JB)

Försök har visat att det genom klassisk genmodifiering går att skydda den populära King Edwardpotatisen från bladmögelangrepp. Med det kommer krävas en förändrad EU-lagstiftning.

Share

Fläret Stubbekulla

53,6 hektar skog

70 hektar ett par mil utanför Linköping, varav 53,6 utgörs av skog. Flera byggnader, fin utsikt, jakträtt. Välkommen till gården Fläret Stubbekulla 1 som är veckans gård till salu.

Share

Hjälp till hållbar matproduktion

Krav lotsar småskaliga livsmedelsföretag som vill ställa om till ekologiskt

Det ska bli enklare att ställa om till ekologiskt. Krav lotsar småskaliga livsmedelsföretag som vill ta klivet. Bild: CREATIVE COMMONS

SVERIGE (JB)

Mindre livsmedelsproducenter som vill bidra till ökad biologisk mångfald och mindre klimatpåverkan kan nu få hjälp av Krav med stöd av medel från Jordbruksverket. Det…

Share