Vad var det vi sa?

I skrivande stund, några dagar in i Rysslands invasion av Ukraina, sitter chocken kvar. Få omvärldshändelser känns så obehagligt som detta. Dels för att Ukraina känns så nära. Jag har sålt minst två tröskor dit…

Share

Insatser för att minska matsvinnet

Att rädda mat sparar både pengar och klimatet

Matsmarts kunder räddade nära 11 000 ton mat under 2021 – motsvarande en nettobesparing av koldioxidutsläpp på ungefär 9500 ton. Bild: MATSMART

SVERIGE (JB) 

Det slängs ofantliga  mängder mat i Sverige  och världen. Det är inte  bara ett stort slöseri  med resurser utan dessutom  dåligt både ekonomiskt  och ur klimatsynpunkt.  Men…

Share

Väderstad öppnar kontor i Mjärdevi

Har även presenterat ny vd och ny styrelseordförande

Henrik Gilstring är ny vd för företaget Väderstad från den 1 februari och tillhör ägarfamiljens tredje generation. Bild: HANS BERGGREN

LINKÖPING (JB) 

Kontoret på Tornbyområdet  har blivit  för litet så nu flyttar  Väderstad till Mjärdevi.  I sina nya lokaler  har man kontorsplatser  för fler än 100 medarbetare. 

Share

Östgötska lantbrukare vill investera

Intresse för satsningar på ny teknik för hållbar verksamhet

Östgötska lantbrukare har fortsatt hög investeringsvilja, trots ett osäkert läge. Bild: TOBIAS PETTERSSON

ÖSTERGÖTLAND (JB) 

Det är ett osäkert läge  för många lantbruksföretagare  men investeringsviljan  är fortsatt  hög, precis som  den varit de senaste  åren, enligt en undersökning  på uppdrag av  Landshypotek Bank. 

Share