Prognos visar lägre totalskörd i år

veteI östra Sverige har stora delar av Östergötland lidit av torka som resulterat i en skördepotential under medel. Prognosen visar på bättre förutsättningar i Mellansverige enligt Lantmännens prognos

Lantmännens första prognos över skörden 2016 visar en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 5,26 miljoner ton. Det är lägre än senaste två årens rekordskördar och också lägre än senaste femårssnittet på 5,7 miljoner ton. Främsta orsaken är torka i stora delar av landet, men även angrepp av skadedjur har påverkat negativt.
De senaste två åren har den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd (ärter och åkerbönor) slagit nya rekord. Skördeutfallet för fjolåret blev hela 6,6 miljoner ton, vilket var det största på 25 år.

Share

Mjältbrand på gård i Östergötland

thumb_koslapp. Bild Bo Bäckman Beskur

Mjältbrand har upptäckts på en gård vid Omberg. Tre djur i en nötkreatursbesättning har dött ute på bete. Provsvaren från Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterar mjältbrand. Området där djuren gått på bete har nu spärrats av och en smittskyddsutredning pågår.

Mjältbrand, eller antrax, orsakas av en bakterie och är en allvarlig infektionssjukdom. Bakteriens sporer kan överleva i årtionden, bland annat i jord.

– Risken är minimal för människor, men vi vill inte ha människor i närheten om det finns fler döda djur i området, säger länsveterinären Helene Loor till Sveriges Radio P4.

Frågor och svar om mjältbrand

Share

15 miljoner till lantbrukare

Allt mildare vintrar kommer att kräva anpassad skötsel av djur som går ute.

18 företag delar på 15 miljoner när Länstyrelsen stöttar för att öka konkurrenskraften. I den första omgången är det bara lantbrukare som investerar för att utöka djurplatser i djurstallar som beviljats stöd. Söktrycket till investeringsstödet har varit högt, och omfattar en blandning av djurstallar. Investeringar i stallar för såväl nöt, får som fjäderfä finns med bland ansökningarna.

– Investeringsviljan i länet är stark. Därför känns det väldigt bra att vi nu beviljat de första ansökningarna, säger Susanne Boe Skåmedal, funktionschef på Länsstyrelsen Östergötlands lantbruksenhet.

Lantbruksföretag som satsar på djurhållning skapar en mängd positiva synergieffekter. Ökad regional livsmedelsproduktion genererar arbetstillfällen i flera led och bidrar till ett levande landskap med hävdade betesmarker.

– Våra öppna och levande landskap är skapta och sköts av våra lantbrukares betesgående djur. Detta är något vi bör tänka på nu i semestertider när vi gärna vill njuta av landsbygdens vackra vyer, säger Susanne Boe Skåmedal.

Share