110 år senare: Skogarna behöver räddas igen

För 110 år sedan räddades Sveriges skogar. Nu är det dags igen. Skogarna behövs för både miljöanpassade produkter och njutbara naturvärden.

För 110 år sedan var Sveriges skogar skövlade. Nya industriella sågverk gick för högvarv för att försörja framväxande städer. Masslitteraturen fordrade papper från bruk som slukade massaved.

Innan bondefamiljerna hann förstå skogens nya ekonomiska värden, hade storbolag köpt upp enorma arealer. Skogsbönder och stat grep då in. Var för sig och med samma mål: att säkra förnyelsen av skogarna och rädda skogsnäringen som framtidsbransch.

Staten ställde krav på återbeskogning och satte stopp för aktiebolags rätt att köpa skogsfastigheter. Klarsynta skogsbönder inledde samverkan som ger styrka och framgångsrikt familjeskogsbruk.

Skogsägareföreningen Mellanskog firar 110 år i maj. Med rötter i Sveriges allra första skogsägarkooperation, Dalarnas skogsägarförening, samlar vi idag 30 000 skogsägare i hela Mellansverige. Nu öppnar sig nya möjligheter för Sveriges skogar. Slutsatsen från FN:s klimatkonferens i Paris är ökad träanvändning i byggande och gröna kolatomer i material och bränsle. Mänskligheten måste styra bort från det fossila till förmån för klimatsmart och förnyelsebart.

När fler människor på jorden får drägligare vardag, ökar efterfrågan på hälsosamma hus, vätskekartong, tyger och blöjor. För skogfattiga länder behövs handel med skogsriken som Sverige. Med fler boende i storstäder, väcks tjusning i att turista i skogars exotiska avskildhet.

Under 1900-talet blev skogen Sveriges viktigaste exportnäring, nu med 125 miljarder kr i netto varje år. Sverige har potential att fortsätta att vara världsledande inom skog.

Det är dags för att pånytt ta i hand mellan familjeskogsbruk och stat. Med målet att skapa ett samhälle i samklang med naturen, bör vi med förtroende för varandra våga satsa stort. Vi familjer som äger och brukar skog, vill verka så att både våra skogar och företag håller i längden. Vi vill leverera timmer, massaved och biobränsle till miljöburna produkter och värmesystem. Medan träden står där och växer, vill vi välkomna allmänheten att njuta av skogarnas skönhet och rikedom. Självklart värnar vi unika naturvärden och kulturminnen. Skogarna räcker till! Staten bör svara genom att ge oss skogsägare fortsatt frihet under ansvar, enligt grunden i gällande skogsvårdslag.

När träden växer i 100 år, är det först nu verkan av skogsvårdslagen från 1993 kan börja avläsas. Skogspolitik måste ha långsiktiga perspektiv. Bärande är respekten för äganderätt och ekologi. Staten bör också främja innovationskraften som gör att träbaserade material kan lanseras på marknaden som alternativ till dagens plaster, polyestertyger, fossila bränslen och betong.

För första gången ska Sverige nu anta ett nationellt skogsprogram. Låt det bli ett handslag som visar vägen till det biobaserade samhället. Svensk skog kan gå före – med värden för världen.

Karin Perers
Mellanskogs ordförande

Share