Viltet i skogarna far illa av torkan

Årets kalvar och kid förblir små till växten

Detta vattenhål i Ydreskogarna höll vatten hela den här torra sommaren. Gyttjan är bra för
bland annat vildsvinen att söla ner sig i.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Inte heller viltet gillar långvarig värme och torka. Älgen blir värmestressad redan vid 15 plusgrader. – Och nu har det varit långa perioder med nästan dubbelt så varmt, konstaterar jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja.

Han arbetar för Jägareförbundet i samverkansregionen Syd som är Östergötlands och Kalmar län. Länstidningen når honom på första arbetsdagen efter semestern och med en häftig start på mässa i Jönköping. Jonatan sätter sig i bilen för att kunna fortsätta berätta om hur viltet har det.

Kortsiktigt finns det inte så mycket som går att göra för de vilda djuren som går på fyra ben, däremot småfåglarnas liv och leverne kan även den vanlige villaägaren underlätta för.

– Mitt råd är att fixa till ett fågelbad i trädgården. Ungefär som man har talgbollar till småfåglarna på vintern kan man ha ett fågelbad på sommaren.

Fågelbadet drar till sig insekter som vill ha vatten och kan i samma veva bli mat till fåglarna förutom att det blir vatten att dricka och även bada i.

Men min fråga om att redan nu sätta ut fågelfrön och talgbollar besvaras nekande.

– Nej, det tycker jag kan vänta till hösten. Det finns trots allt mat till fåglarna ute i naturen.

Om vi fortsätter på vattentemat och de större djuren, så kan markägaren satsa på att anlägga viltvatten, det vill säga en damm med konstant tillflöde och frånflöde av vatten. Ett viltvatten främjar fågellivet liksom övrigt djurliv.

– Sjöarna torkar inte ut i första taget, men våtmarkerna där djuren kan känna sig skyddade har blivit torrlagda den här sommaren och det är där frågan om att anlägga viltvatten kommer in.

I och för sig kan detta vara ett lämpligt år att arbeta med sådan anläggning, i synnerhet om den anläggs där det vanligtvis är blötare, men det är ju inget man gör i en handvändning. Det kräver dessutom samråd med eller tillstånd av länsstyrelsen. Det centrala med ett anlagt viltvatten, oavsett storlek, är att det ska vara rörligt vatten.

Jordbrukets djur har brist på mat och det stämmer även för de vilda djuren.

– Om vi börjar med högviltet som älg, dovhjort och kronhjort innebär torkan att deras mat har förvedats alldeles för tidigt. Förvedningen innebär att maten är av sämre kvalitet som i sin tur innebär att tillväxten blir liten på viltet. Vildsvinen klarar sig bättre.

Årets kalvar och kid förblir alltså små till växten. Och det de tappar i tillväxt under den första sommaren kan de aldrig ta igen. Som vuxna djur blir de också små och får då i sin tur små kalvar och kid. Det är alltså risk för en sämre reproduktion under det närmsta året eller åren.

– Så rekommendationen från vår sida är att rikta jakten mot årets kalvar och kid. De kommer dessutom att ha det svårt att klara vintern, eftersom de inte har vuxit sig stora och starka.  Vi behöver också vara sparsamma på honor, i synnerhet för rådjur.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share