Vildsvin bakom ökade viltskador

Dessutom höjd risk för afrikansk svinpest

Fördubblade viltskador i lantbruksgrödor på sju år. Och värst är vildsvinen. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Viltskadorna har fördubblats sedan den senaste undersökningen gjordes 2014. Och det är vildsvinen som orsakar den största skadan.

Totalt förstördes 165 000 ton spannmål av vilt under 2020 jämfört med 88 000 ton 2014. Vildsvinen orsakar den största skadan och stod för merparten av viltskadorna i alla grödor utom vårraps, där dovhjortar förstörde mest av skörden. I höstrapsen var det förutom vildsvinen även älg, kron- och dovhjort samt gäss och sångsvanar som orsakade stora skador.

Viltskador förekom på 17 procent av spannmålsarealen under 2020. Störst var andelen i Götalands skogsbygder där 27 procent av spannmålsarealen hade viltskador. För landet som helhet var skördebortfallet på grund av viltskador mellan 1,2 och 6,7 procent av den totala skörden per gröda. Variationerna var stora både geografiskt och mellan grödor. Många lantbrukare hade inga viltskador alls medan två procent av odlarna rapporterar att mer än halva spannmålsskörden blivit förstörd av vilt.

Mer än en tredjedel av lantbrukarna anger att förekomsten av vilt påverkar deras val av grödor. Förekomst av vildsvin har störst påverkan på vad som går att odla. Ärter och havre är grödor som många avstår från att odla helt, men även vete och höstraps kan vara svårt att odla på många platser.

När det gäller vildsvin visar dessutom en ny rapport att fyra svenska län har en högre risk för att drabbas av afrikansk svinpest. ASF är en virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen finns ännu inte i Sverige men förekommer i flera EU-länder i vår närhet, som Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige är det mest sannolikt att ASF introduceras via människor. Kött och charkprodukter från gris eller vildsvin som innehåller viruset och jaktutrustning som använts i länder med pågående utbrott är exempel på hur smittan kan nå Sverige.

– Afrikansk svinpest kan dyka upp var som helst i Sverige, men vi kan konstatera att det finns geografiska områden där risken för att smittan introduceras och sprids bland vildsvin är högre än i andra områden. I delar av Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland bidrar bland annat kombinationen av trafik från länder med pågående utbrott och en stor vildsvinspopulation till ökad risk, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Nu är det viktigt med förebyggande arbete. En viktig åtgärd i kampen mot ASF är att öka inrapporteringen av självdöda vildsvin.

– Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott av afrikansk svinpest. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan, säger Maria Ceder – smyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share