Viktigt hitta balans i skogen

Några av deltagarna på skogsviltsdagen anordnad av Holavedens LRF-avdelning och Södra.

Några av deltagarna på skogsviltsdagen anordnad av Holavedens LRF-avdelning och Södra.

TREHÖRNA (JB)

Skogen är de vilda djurens hem. Samtidigt är de en försörjning för dess ägare och en förutsättning för mycket i vår vardag – möbler, papper, värme och annat, som vi får av träden. Det är viktigt att hitta en balans mellan djur och träd och för att diskutera detta ordnar Holavedens LRFavdelning och Södra en skogsviltsdag hos Jan- Olof Segersson i Rönnestad i Trehörna socken i Ödeshögs kommun.

En gemensam skogsdag varje höst är tradition sedan tidernas början, berättar Gunnar Malgeryd från Södra Mjölby. I starten med Trehörna LRF, som numera har gått upp i Holavedens.

Siw Abrahamsson, ordförande i förtroenderådet i Södra, står vid ett uppdukat bord mitt i skogen. Här finns både kaffe och broschyrer, det är bara att välja. Att Siw tillfälligt behöver två kryckor hindrar henne inte att gå på en skogsväg när så behövs.

Siw berättar att i dag är det mellan 50 och 60 deltagare. Om alla inbjudna kommer skulle här vara tusen. Tyvärr är det i stort sett samma människor varje gång. Och också samma som aldrig tar chansen att förkovra sig och samtidigt få en dag i naturen.

Gunnar vandrar upp till ett skogsområde och berättar. För 20 år sedan planteras här tallplantor. Det ser vi ingenting av idag. De är helt uppätna, i stället växer det självsådd björk och ormbunkar.

Hur skulle man ha gjort det bättre? Gunnars svar är rakt och snabbt:
– Gräsröja, trampa gräs och ormbunkar runt tallplantorna, jaga mer och hålla nere stammar. Skapa foder vid vägkanten och i kraftledningsgator. Avverka mogen skog. Plantera ny ungskog. Helt enkelt vara aktiv i skogsbruk.

Stängsel kostar för mycket, konstaterar han och berättar sedan att rönn är gott. Den ska man spara, bara kapa till lagom beteshöjd, det vill säga en meter. Djurens ordning när de väljer mat i marker är rönn, sälg, asp, ek, björk, tall.

Planterade träd är godare än frösådda, fortsätter Gunnar. De planterade har mer näring i jordklumpen.

Deltagarna vandrar i två grupper. Den ena tar god tid på sig och sammanfattning och debatt börjar därför ungefär när dagen ska avslutas enligt schema.

De flesta stannar kvar den extra halvtimmen och njuter av miljö och solsken. Per Gomér delar ut varmkorv, som han värmer över öppen eld direkt i konservburkarna.

I en debatt mellan Tomas Andersson från Södra och Anders Gruveus från Jägarförbundet är Claes Alströmer moderator. Publiken står eller sitter på marken och debattörerna är tämligen överens.

– På all tallmark ska det sättas tall. Inte gran som man gjorde för 30 år sedan. Den blir inte bra, säger Tomas.
– Det är jätteviktigt att få högre tallandel, tillägger Anders.

Före aviserad debatt presenterar Tomas några bilder och berättar om trender. Södra har ett viktigt mål. Minst sju av tio föryngrade tallstammar ska vid fem meters höjd vara oskadade. Man kan aldrig få alla. RASE måste kunna komma upp. RASE står för rönn, asp, sälg och ek.

Efter information och debatt finns ingen fråga. Det är dags att fara hem. Har dagen gett något? En av deltagarna, Sten Dalhög, säger att han har lärt sig att röja ofta så att det blir bete och återväxt. En god sammanfattning av en dag i skogen.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share