Vem ska få min röst i EU-valet?

Du kanske läser detta med ett par  dagar kvar till EU-valet. Eller så läser du  detta någon vecka efter valet och då vet vi  hur det gick. Jag måste säga att media har  lyfta EU-valet mycket. Förra EU-valet kom  jordbruket upp som en bubblare i from av  grisknorrar och antibiotikaanvändning i  djurhållningen. Det var vill jag hävda en bidragande  orsak till det paradigmskifte som  skedde under andra halvåret 2014, då  svenska gris- och nötköttspriser lyfte till en  nivå som sedan dess legat över EU-nivå på  ett mera påtagligt sätt.

Detta val finns också jordbruket förvånansvärt  långt upp på media och de rösttörstande  politikernas agenda, men tyvärr inte  lika positivt. Sedan förra valet har Brexit  beslutats, Ungern och Polen har än mer  gått sin egen radikala väg och Europa hade  hösten 2015 kanske en av efterkrigstidens  starkaste migrationsströmmar. Dessutom  har klimatfrågan kommit på allas läppar  och dåliga samvete. Detta i kombination  med flera uppmärksammade terrordåd och  upplevd ökad otrygghet, är en bra grogrund  för andra krafter som ifrågasätter EU som  samverkansplattform. Å andra sidan har till  och med EU-skeptiska krafter som Vänster  och Sverigedemokraterna nu också gjort  som MP och insett att det är bättre att försöka  påverka Europa inifrån ett samarbete  än utifrån.

Så när nu Europas gemensamma jordbrukspolitik,  CAP, står inför en ny reform  passar det som hand i handsken med alla  ovan nämnda omvärldsfaktorer att bli en  ”bra” utgångspunkt för hur EU:s CAP ska  reformeras. Liberalerna som för övrigt är  skrämmande lika flumpresidenten Macron  i sin bild att vilja göra EU till  Europas USA med egen skatterätt –  försitter ingen chans att upprepa  gamla slitna 80-tals klyschor. Det  är förvånande hur den allmänna debatten  kan lyfta jordbruksfrågorna så  mycket utan att prata sanning. Det  ”alla” vet är att knappt 40 procent av  EU:s budget går till jordbruket.  Det betydligt värre bryr sig  om att prata om är att det  faktiskt – i princip – enbart  är jordbrukspolitiken  som helt igenom  beslutad, reglerad och  kontrollerad av EU. Under de omständigheterna  är det väl orimligt att det enda helt  gemensamma politiska området faktisk  upptar 40 procent av budgeten? Det borde  vara mycket större andel!

Jag kan helt och hållet acceptera resonemanget  att minska pengarna till jordbruket.  Men då vill jag att samma politiker  också står upp för att matpriset till konsumenten  måste få öka och att man är beredd  att skruva på grundnivån på djurskyddsoch  miljöregler så att det blir upp till  bonde och konsument att mötas på  marknaden! Ända till båda dessa  perspektiven uppkommer i samma  debatt kommer jag betrakta  all debatt om EU:s jordbrukspolitik  som djupt förljugen och intetsägande.  Det blir dessutom  extra förljuget av svenska  politiker som  vill ta från gårdsstöd  som helt  finansieras av  EU till  landsbygdsprogrammet,  LBU,  som delfinansieras  av Sverige.  Genom att  göra så  kan man  minska  Sveriges  finansiering av LBU, men om man inte  samtidigt är beredd att skjuta till motsvarande  pengar som tidigare kommer lantbruket  ovillkorligen minskas på pengar  som inte kan plockas ut på marknaden.  Den pressen behöver inte svenskt lantbruk!  Min röst får således den politiker som bäst  visar att hen förstår den komplexiteten.

Min röst får den politiker som inte vill göra  EU än mer överstatligt. Min röst får den  som är beredd att maximera Sveriges perspektiv,  inte ta sina ideologiska kompasser  svenska partipolitiska ställningstagande till  Bryssel och fortsätta den svenska ankdamsdiskussionen  där nere.

Vid metron utanför EU:s jordbruksdirektorat  stod jag öga mot öga med huven på  en MF på en affisch som på franska förkunnade  att ”jag älskar jordbruk” och med  underförstått budskap att tack vare ett  mätt, belåtet och samverkande folk, har  Europa haft utbredd sammanhängande  fred längre än någonsin under de senaste  1000 åren. Den politiker som förstått det  sambandet har kommit långt!

Må så gott i det ibland vilsna EU-landet  Sverige önskar Peter

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Share