Vatten – ett oumbärligt livsmedel

I Mjölby är dricksvattentäkterna väl skyddade

Utmed motorvägen finns säkerhetsdammar som kan ta emot vatten om det blir översvämningar.

MJÖLBY (JB)

Många kommuner i landet har inte uppmärksammat vikten av vattenskyddsområden. Lars Edenhofer, VAchef, betonar emellertid att i Mjölby är det kommunala dricksvattnet väl skyddat.

– Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige ser vi det som självklart att skruva på kranen och få det vatten vi behöver. Vi är vana vid att det är av hög kvalité och noga kontrollerat. Hos oss används vattnet huvudsakligen till oss själva. Utomlands nyttjas däremot vattnet, inklusive renat avloppsvatten, ofta främst till bevattning, berättar Lars Edenhofer.

I Mjölby sker dricksvattenproduktionen i Högby vatt – enverk och vattnet kommer från Mjölbyåsen och Svartån. Mantorp, Skänninge och Väderstad får även vatten därifrån. Vattnet är av så god kvalité så det behöver inte behandlas med kemikalier. Några av de mindre orterna har egna vattenverk och råvattnet kommer då från grundvattentäkter.

Livsmedelsverket har kvalitetskriterier i form av gränsvärden och dricksvattenproducenterna undersöker vattnet regelbundet.

Kanske minns många när Östersund fick problem med parasiter i sitt vatten. Problemet upptäcktes snabbt och kunde åtgärdas. Men många följde utvecklingen och civilsamhället fick sig en tankeställare.

– I Mjölby har vi aldrig haft några allvarliga problem. Vi har haft två stora avbrott på dricksvattenledningarna men de åtgärdades snabbt. Så vi är förskonade från långvariga problem på våra vattenledningar. Visst, vi har mycket vatten av hög kvalité i Mjölby, men resursen måste skyddas och vi måste vara uppmärksamma i framtiden. Klimatförändringar och de senaste torra åren har frestat på, kommenterar Lars.

De skyltar som syns utmed våra väggar med texten ”Vattenskyddsområden” visar betydelsen av att skydda dessa områden eftersom de är sårbara. Den ökade tunga trafiken där farligt gods transporteras kräver ansvar för transporterna så inga olyckor sker. – Vi har skyddat dessa områden under jord med olika åtgärder och kan snabbt ta hand om farliga ämnen. Det gäller större vägar och även järnvägen, påpekar Lars vidare.

Han berättar också att jordbruk och arbeten som utförs vid dessa vattenskyddsområden har särskilda restriktioner.
– Vi måste ta vara på vår viktigaste resurs och vatten måste alltid skyddas, betonar han och vi måste tänka på kommande generationer. Därför planerar vi för reservvatten även om det inte är klart ännu, kommenterar Lars Edenhofer.

Lars betonar även med emfas att alla måste hjälpas åt. Han ger några konkreta råd.
• Vattna helst inte gräs – mattan.
• Fyll disk- och tvättmaskinen (om du har en sådan) och diska inte under rinnande vatten.
• Ställ in en tillbringare med vatten i kylen, istället för att låta vattnet rinna så det blir kallt.
• Ta vara på regnvatten om det går.
Säkert finns det fler råd, men det viktigaste är att vi ser vattnet som ett oumbärligt livsmedel.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, BLOMBERG HANS BLOMBERG

Share