Värme för kalla dagar

Örjan Birgersson, försäljningschef hos Modighs Rörtjänst i Ödeshög, har arbetat med värmepumpar och sett den tekniska utvecklingen under många år.

ÖdeshÖg (LT)

Att värma upp vatten med hjälp av luft tar lång tid vilket märks inte minst vid hav och sjöar om vårarna. Numera finns dock teknik som klarar detta på ett effektivt sätt, nämligen värmepumpar för luft/vatten.

Örjan Birgersson hos Modighs Rörtjänst AB i Ödeshög berättar hur man hos dem allt mer under de senaste åren gått över till denna luft/vattenteknik.
– Numera är 95 procent av alla värmepumpar vi installerar av luft/vattentyp, berättar Örjan.

Företaget har mestadels installerat dessa värmepumpar i villor, men även större byggnader som skolor, industrier och jordbruksbyggnader som stallar har fått ny uppvärmning genom den nya tekniken. Inte minst under de senaste tre till fem åren har tekniken utvecklats vilket gjort detta möjligt.

Klimatförändringarna med allt mildare vintrar har också gynnat denna förändring. Förr kunde värmepumpar för luft/vatten vara en ljudfälla med väl högt brus, men genom ny teknik har även det problemet försvunnit.

Med de förbättringar som gjorts under senare år så spår Örjan Birgersson att luft/vatten kommer att ta ytterligare marknadsandelar. Idag är värmepumparna pålitliga och exempelvis CTC lämnar kostnadsfri garanti på sex år med möjlighet till förlängning upp till 16 år mot en års – avgift på cirka 1 500 kronor/ år.

Även i exempelvis Tyskland och Danmark installeras idag många luft/vattenvärmepumpar.
– Hos oss har numera även ved- och pelletspannor försvunnit. Vi har inte installerat några sådana de senaste fem till sex åren.
Ytjordvärme kan emellertid förekomma om man har mycket egen mark och dessutom kanske en egen grävmaskin eller tillgång till en sådan.
– Sjö och hav som värmekälla är sällsynt eftersom det kan vara svårt att förankra slangarna, slår Örjan Birgersson också fast.

Luft/vattenvärmepumpar i specialutförande kan också kombineras med en kylfunktion. Då måste emellertid lokalen som ska både värmas och kylas förses med fläkt för bara element räcker inte till.

Som synes verkar värmepumparna för luft/vatten ha mycket av framtid för sig.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Share