Vakthund

Rottweilers är ofta bra vakthundar och detta på grund av deras uppmärksamhet och vänta- och-se attityd.

Rottweilers är ofta bra vakthundar och detta på grund av deras uppmärksamhet och vänta- och-se attityd.

SVERIGE (JB)

I takt med att allt fler gårdar får ovälkomna besök så ökar behovet av skydd. Kanske är det dags att använda vakthund? Det är dock mycket att tänka på om man ska ha hund som vakt, inte minst hur den skyddar.

Många har troligen minnen av möten med en vakthund som visat att här har man inget att göra om inte husse eller matte säger det eller är med och hälsar på besökaren. Det är lätt att i minnet måla upp stora vildsinta bestar som tycktes ha som mål att med aggressiva käftar kasta sig över alla som beträdde egendomen. Idag kan en sådan vakthund låta som en önskedröm för gårdsägare för att hålla tjuvar borta.

Det är påfallande vänliga, välkomnande hundar man numera möter på gårdarna. De är familjemedlemmar som inte sällan har en uppgift som vallhund eller annat. Som vakthund räknat är de inte optimala, men det finns egentligen ingen motsättning i att familjehunden också effektivt kan vakta.

Man måste dock hålla reda på begreppen och verkligen tänka igenom sina behov innan man väljer mellan en ren vakthund och en vaktande familjehund. En vakt – hund ska inte heller förväxlas med bevakningshund med hundförare.

En hunds kapacitet, beteende och förmåga är i många avseenden bättre än traditionella larm. På hemsidor, bland andra om schäferhunden, redovisas en rad fördelar med en vaktande hund. Här finns naturligtvis hundens makalösa luktsinne med. 200 miljoner doftsinnesceller jämfört med människans 5 miljoner talar för sig självt. En annan punkt på listan är hundens direkta sätt att försvara reviret oavsett fara för sitt liv, en människa spiller tid på att försöka skaffa hjälp.

Här finns också osäkerheten hos en förövare om antalet hundar. Har en hund eliminerats kan det ändå finnas fler vakthundar som tar över.

LM:s Vakthund i Skåne AB är ett av få, kanske numera det enda företag som bedriver bevakning med självarbetande vakthundar till företag, såväl utomhus som inomhus.

Kan en sådan här vakthund vara ett alternativ för att skydda en gård, ett lantbruk eller måste det vara inhägnat område?
– Är det ett inhägnat område eller i en lokal så går det bra med en riktig vakthund. Det är bara vi som hanterar hunden. Man behöver inte heller ha stängsel. Man kan träna in hunden att vakta ett visst område.
– De flesta av våra kunder som har vakthund är de som lämnar företaget på kvällen. Ska det fungera ska hunden väck under dagen.

Om man har en vakthund av den här kalibern på en gård så kan man få oönskade sidoeffekter. Kan man alls gå ut själv? Även om man initierar alla i familjen för hunden så återstår hur man ska hantera saken om det kommer gäster. De kommer inte att kunna gå från bilen till huset utan eskort från någon ur familjen. Gården vaktas alltså även mot vänner.

– Gårdshundar som också vaktar kan vara en balans. I landet Lagom väljer man en lagomhund.
Vad ska man välja för hund som kan vara både vakt- och familjehund?
– Allting handlar om att köpa från rätt ställe. Det finns alltid aktörer på marknaden som inte vet tillräckligt. Till exempel bergshundar är lojala mot familjemedlemmar och bra vakter. Tänk också på att hunden ska kunna vara ute hela tiden. En Dobermann är därför helt fel. Den kommer att frysa. Bergshundar är däremot anpassade.

Som med det mesta gäller att verkligen tänka igenom vad man behöver, om det alls går med det man helst önska och framför allt ta reda på fakta från de som verkligen kan ämnet. Här finns också ansvarsfrågan och regler att hålla reda på. En ren vakt – hund ger förstås det bästa skyddet, men är man beredd att ta allt vad det medför? Det framstår som att en vaktande familjehund är ett bra alternativ på gården.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share