Utvecklingen av kons roll

Kon, människan och världen – från urtid till nutid

Skriften ”Kon, människan och världen – från urtid till nutid” kan hämtas gratis i PDF-form.

Att kor behövs och att mjölk och nötkött bidrar till en god kosthållning är nog en allmän uppfattning. Men vi i den industrialiserade världen kan behöva se över de mest… extrema produktionsformerna.

I denna skrift från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien presenteras utvecklingen av kons roll i samhället med början på 1800-talet och fram till idag.

Syftet med arbetet är att allsidigt belysa nötkreaturens mångfacetterade roll både som livsmedelsförsörjare, miljövårdare och samhällsbyggare men även att ta upp dagens problematik med storskalig djurhållning samt klimatbelastning och negativ miljöpåverkan.

Hur framtidens livsmedelsproduktion, som på ett globalt plan tar hänsyn till både klimatpåverkan, ökat behov av livsmedel och foder, socioekonomiska situationer i fattiga länder, djurvälfärd och låg antibiotikaförbrukning ska se ut, är en stor utmaning.

Kanske är det så att samhället behöver acceptera en viss klimatpåverkan från nötkreatur.

Skriften kan hämtas som pdf eller beställas i tryck på www.ksla.se/pdf-meta/kslat- 1-2023-kon-manniskan-ochvarlden_/

Share