Tre trender inom svensk skog

Tallen har gått om granen vad gäller volym

I årets skogsdata framgår bland annat att tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Bild: PIXHILL

SVERIGE (JB)

När SLU Riksskogstaxeringen nyligen presenterade sin årliga officiella statistik kunde tre trender utläsas: tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym.

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras cirka 11 000 prov – ytor i fält över hela landet.

Insamlade uppgifter används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogs – taxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

SLU Riksskogstaxeringen har inventerat skog och mark i hela landet sedan 1923 och firar i år alltså hundraårsjubileum. Nyligen presenterades ny statistik som baseras på den fältinventering som utfördes under åren 2018–2022.

– Tillväxttakten har efter en period av minskning sedan 2012 nu ökat något. Samtidigt ser vi rekordnivåer av såväl avverkad volym som volymen av träd som dör av andra orsaker som snö, vind och barkborreskador, säger Per- Erik Wikberg, redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen.

I årets Skogsdata presenteras även preliminär statistik som visar en fortsatt återhämtning av de enskilda trädens tillväxt sedan torråret 2018. Den nya statistiken visar att volymen skog, det vill säga virkesförrådet, i Sverige har stabiliserats på cirka 3,6 miljarder skogs – kubikmeter med en fortsatt svag årlig ökning.

– Det framgår också att tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym, säger Cornelia Roberge, programchef Riksskogs – taxeringen vid SLU i Umeå.

När det gäller antalet träd är dock björken fortfarande det vanligaste trädslaget.

Mer statistik om den svenska skogen finns att läsa på SLU Riksskogstaxeringens webbsida.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share