Tioårig plan för VA-utbyggnad

Hans Nilsson, enhetschef för VA och anläggning på Sunne kommun, visar den miljöalmanacka som Sunne kommun ger ut varje år

SUNNE (JB)

För att få reda på hur man tänker i frågan om enskilda avloppsanläggningar i Sunne kommun vänder jag mig till enhetschefen för VA och anläggning, Hans Nilsson. Jag får veta att i den här kommunen ligger man verkligen i framkanten och här finns en tioårig plan som enheten för VA tillsammans med Miljö, plan och bygg tagit fram.

Planen heter helt enkelt – VA-utbyggnadsplan 2015 – 2025 – med fastställda områden för VA utbyggnad som faller under Vattentjänstlagen 6§. En del områden är redan påbörjade, till exempel mot Södra Viken och mot Torsberg.

I Sunne kommun finns cirka 4 000 enskilda avloppsanläggningar, många med bristande funktion, med behov av renovering eller anslutning till allmän VA-anläggning, där det är möjligt.

– I de större byarna finns fastställda verksamhetsområden för kommunens avlopp och vatten. Detta är mitt verksamhetsområde, säger Hans Nilsson. De som bor utanför dessa byar och har enskilda avloppsanläggningar kollas av Miljöenheten, som ska stöta på ägaren då något behöver göras, berättar han.

Det är Vattentjänstlagen som är ledande för bedömningen.
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen dels bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas och se till att behovet snarast och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning”.

– Planen omfattar anslutningar under en tioårsperiod av spillvatten till cirka 550 fastigheter och dricksvatten till cirka 100 fastigheter, fortsätter Hans Nilsson.
Allt det avloppsvatten som produceras i Sunne kommun förs till reningsverket. Där fås en restprodukt som sedan ska återföras till kretsloppet.

Man vill gärna från Sunne kommuns sida att barn, redan från förskolan och uppåt, så tidigt som möjligt ska få insyn i processen och därför bjuds skolklasser in till reningsverket. Barn är synnerligen bra budbärare och kan påverka sina föräldrar vad det gäller sådant man spolar ner i toaletterna, hur man sopsorterar och så vidare.

– Vi ger ut en almanacka varje år, som tydligt visar hur man kan vara rädd om miljön. Där finns massor av bra tips, säger Hans.
– Tänk, om alla torkade ur sin stekpanna med hushållspapper och la det pappret i hushållssoporna istället för att hälla ut matfett och matolja i avloppet. Liksom att man enbart spolar ner toalettpapper i toaletten, inga kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger eller liknande. Penseltvätt får bara inte förekomma, vissa färger innehåller kadmium som vi absolut inte vill ha i avloppet. Fimpar och snus hör inte heller hemma i avloppet, upplyser Hans.

Om vi enbart spolar ner toalettpappret tillsammans med det vi släpper ifrån oss i avföring och urin samt källsorterar alla andra sopor så ökar slamkvaliteten och med en bra slamkvalitet ökar möjligheten till att återvunnen växtnäring kan återförenas i kretslopp till jordbruks- och åkermark enligt de nationella miljömålen.

Ja, att något så lätt och enkelt ska behöva vara så svårt, det är obegripligt. Något som vi inte får glömma i sammanhanget heller är att miljögifterna måste stoppas redan vid källan!

När man tvättar kan man klara sig utan starka kemikalier och istället använda miljövänliga produkter som citron, filmjölk, potatismjöl, äppelcidervinäger, bikarbonat, salt och bakpulver. I arbetet med VA-utbyggnad, som i så mycket annat, är Sunne kommun i framkanten.

Gå gärna in på kommunens hemsida och leta rätt på sökrutan där du skriver in ”sortera rätt” i sökrutan, då kommer du både till reningsverkets sida och till avfallssidan.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Share