Tänk efter före för säkerhets skull

Jens Johansson och Thommy Karlsson betonar båda vikten av att synas – inte minst numera när fordonen blivit allt längre och bredare.

SKÄNNINGE (JB)

Hur ser skadeläget ut inom lantbruket? Vilka är de vanligaste olyckorna samt hur skyddar man sig för att undvika olycksfall? Vi besökte Lantmännen Maskin AB i Skänninge och träffade Thommy Karlsson, butiks- och reservdelschef, samt Jens Johansson, verkstadschef, och de delade med sig av sina erfarenheter och tipsade om hur man kan undvika missöden.

– Risker finns överallt och det gäller att vara uppmärksam. Ett tillfälle som man kanske inte är uppmärksam på är vid på- och avstigningar till traktorn. Olyckor då är mer vanligt än vad man kan tro. Stegen är hal och lerig och kanske är stövlarna likadana. I hytten kan det ligga prylar framme och halkolyckan kan vara ett faktum, berättar Jens.
Ibland finns barn i hytten och då ska man tänka på att dessa även ska skyddas, exempelvis med bälte, skyddsskor med mera.

Transport med lantbruksmaskiner och last kan vara mycket tunga, ofta flera ton. Viktigt är då att se över bromsar, drag och belysning. Lantbruksmaskiner kontrolleras inte som bilar men när maskinerna servas görs en kontroll och då påpekas vad som bör åtgärdas, men det är alltid kunden som avgör. Det finns inget tvång för åtgärder.
– Det brukar pratas om de tre S:en, nämligen: Se över, Synas, Säkra last. Att följa dem är en bra rutin, påpekar Tommy.

Säkerhetstänket ökar ju hela tiden men med dagens stora redskap har olyckor när man ska svänga ökat. De långa och breda maskinerna behöver en stor radie och det kan man ta miste på. Därför kan man skaffa sig en portabel varningslampa som är en orange blinkande lampa vilken syns och varnar.
– När vi säljer en maskin går vi igenom hur maskinen ska användas på rätt sätt vilket kallas leveransinstruktion. Vi påtalar även att instruktionsboken ska användas och läsas noga.

Förr hörde man ofta talas om att tröskor som blev överhettade och brann på höstarna, hur är det nu?
– Javisst, förr var det alltid ett antal tröskbränder, men dessa har minskat markant. Numera finns bland annat effektiva sprinklersystem som skyddar.

En hel del kan göras för att undvika bränder där fordon är inblandade. Framförallt är det viktigt att hålla fordonen rena. En risk är även om brandfarligt material, till exempel halm, oljebundet damm med mera, ligger i närheten av ställen där värmeutveckling kan uppstå. Svetsarbeten kan vara farliga så man får tänka sig för var de arbetena utförs. Brandsläckare är även ett krav i alla typer av lantbruksfordon. I traktorer finns en huvudströmbrytare där all ström kan stängas av, och det är viktigt att komma ihåg den då fordonet lämnas.

– Vi här på företaget är i stort sett förskonade från stölder. En anledning är den stora säkerhet vi har genom exempelvis kameraövervakning. Den moderna tekniken går även framåt med startspärrar och framförallt GPS som spårar maskiner och ser var de befinner sig vilket ökar säkerheten ytterligare. De nyare GPSsystemen är även till stor hjälp när det gäller att planera in servicearbeten då det skickas signaler till verkstaden när underhållsintervallen börjar närma sig.

Både Thommy och Jens tror att genom kunskap, upplysning samt med bättre och bättre teknik går vi mot en säkrare framtid. Det personliga ansvaret är stort, och tipsen för den enskilda maskinbrukaren är alltså att hålla rent, läsa instruktionsboken, se över försäkringar och alltid tänka före – efter kan det vara för sent.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share