Svensk kött- och fågelproduktion i fara

Ökade kostnader hotar inhemsk produktion

Händelser i omvärlden påverkar den svenska köttproduktionen. Vi behöver säkra den svenska maten, menar branschen. Bild: SVENSKT KÖTT

SVERIGE (JB)

Kostnaderna på foder, diesel och el har ökat kraftigt vilket hotar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige. Nu kräver lantbrukarna… ersättning, annars riskerar vi att tappa svensk matproduktion.

På 1980-talet var Sverige hundra procent självförsörjande. Idag är hälften av all mat vi äter importerad från andra länder. Den stadiga ökningen av importerad mat sker främst inom kategorierna bröd, grönsaker, mejeri och kött. Alltså mat som mycket väl kan produceras här i Sverige istället för att importeras från andra länder. Det är viktigt att säkra den svenska maten av flera skäl:
• En lokal livsmedelsproduktion är viktig för svensk krisberedskap
• Ett minskat importberoende gör oss mindre sårbara
• Svensk mat är bland den mest hållbara i världen vilket minskar vårt miljöfotavtryck på planeten.

Nu agerar Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel och KCF gemensamt genom att påverka politiker för att säkra svenskt kött och svensk fågel.
– Vi uppvaktar tillsammans riksdagen och regeringen för att diskutera vilka politiska insatser som kan göras i nuläget. Den krismiljard som det beslutades om i början av februari är uppäten för länge sedan, här behövs betydligt större insatser, säger Magnus Därth, vd för Kött- och charkföretagen.

De senaste åren har kostnaderna på foder, diesel och el ökat kraftigt vilket riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige. Det har också visat hur känslig svensk livsmedelsproduktion är för saker som händer i omvärlden. Det höga kostnadsläget har påverkats av torkan 2018, pandemin som började 2020 och har nu eskalerats ytterligare i samband med att Ryssland invaderade Ukraina.
– Många lantbrukare riskerar att snabbt tvingas lägga ner sin verksamhet till följd av att kostnaderna skenar. Detta i ett läge när vi verkligen behöver säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning i landet. Vi har inte råd att tappa en endaste lantbrukare och varje hektar som odlas räknas, säger Hans Agné, Vd för Svenska Köttföretagen.

Den svenska kött- och fågelbranschen har en gemensam bild av vad som behöver göras och det måste ske snabbt. Lantbrukarna måste få ersättning för de kraftigt ökade kostnaderna så fort som möjligt för att kunna säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning.
– Det viktiga är att alla parter jobbar snabbt och på flera fronter. En snabbare åtgärd minskar risken för att gårdar går i konkurs eller att stallar står tomma vilket skulle minska den svenska livsmedelsförsörjningen och självförsörjningsgraden. Kostnaderna höjs och konsument kan förvänta sig ytterligare höjda priser, men situationen är samtidigt så extrem att vi parallellt behöver få stöttning genom politiska åtgärder för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share