Strid för tågperrong i Godegård

GODEGÅRD (LT)

En solig måndag i början av oktober hade Godegårds bygderåd inbjudit Göran Gunnarsson, Östra regionen, Mats Gunnarsson Örebro region, Hugo Oljemark Tåg i Bergslagen, Johan Andersson trafikutskottet med flera till ett möte om tågperrong och tågstopp i Godegård.

Det var bara Hugo Oljemark som dök upp på den överlämning av namnunderskrifter, som bygderådet samlat in hos allmänheten och föreningar. Några lokala politiker hade dock slutit upp vid mötet.

Martin Hjelmar, bygderådets ordförande, informerade om varför man vill ha en perrong och ett tågstopp och hur det har gått med densamma. Tåg i Bergslagen hade krävt att det skulle vara 15 000 resor per år för att det skulle löna sig att låta tågen stanna i Godegård. Martin lämnade över en lista med 25 000 resor!

Bygderådet kunde även visa hur föreningar gärna skulle utnyttja tågen, som går förbi, om de bara stannade några minuter. Människor och föreningar från bland annat Grytgöl, Hällestad, Zinkgruvan, Marie damm och Tjällmo hade skrivit på denna lista.

Skolungdomen kan också åka med, om skoltiderna passar. Annars kanske skolan kan anpassa tiden lite.

– Det måste dock ge mer resenärer än man tappar vid ett stopp, sa Hugo Oljemark från Tåg i Bergslagen. Vi kan inte sätta in mera tåg och vi vill inte att folk ska välja annan väg, för att de blir försenade.

– Jag åkte tåg mellan Mjölby och Hallsberg och fick vänta 15 minuter i Hallsberg, sa Kjell Fransson (L), i Motala. Varför kan man då inte stanna två minuter av dem i Godegård?

– Tio minuter är ett måste för byte mellan tåg, svarade Hugo Oljemark. Det måste finnas en tidsmån.

Emil Youssef, handelsman i Godegård, kunde berätta att det är många turister som frågar om tågen stannar i Godegård. Tydligen är de intresserade av en sådan möjlighet. Inger Gustafsson, boende i Godegård, hade åkt tåg i Värmland under sommaren, som stannat vid småstationer.
– Varför går det där och inte här?

Jonas Nordén, sekreterare i bygderådet, visade på analyser som Motala kommun gjort. Man har helt enkelt gått efter vägnätet och ritat in x antal mil en invånare har till respektive centralort. Man har räknat med 1, 2, 3, 4 eller 5 mil eller tills områdena mötts.
– Just nu är Godegård en vit fläck på kartan, sa Jonas. Men man måste se möjligheterna och inte bara hur det är idag. Faktiskt så har Trafikverket redan ritat in en perrong vid den nya järnvägsövergången som ska bli, när dubbelspåret är klart.
– Motala kommun är positiva till en provperrong och har lovat ställa upp med pengar, sa Martin Hjelmar. Men tyvärr får de inget tåg att stanna.
– Då får man också ett riktigt resandeunderlag, sköt Jonas Nordén in. Och sen måste man också räkna in de som reser mer sällan. Det gör inte Tåg i Bergslagen nu.

Det är dock inte helt lätt med ett tågstopp i Godegård, för banan Mjölby – Hallsberg ligger under Örebros kollektivtrafikmyndighet. Trots att tågsträckan mestadels ligger i Östergötlands län.
– I närmare tio år har Godegårdsborna och Motalapolitikerna försökt att få till stånd en provperrong men det verkar som om de styrande inte ens vågar försöka, sa Kjell Fransson, (L). Det är många instanser och säger den ena nej, så håller de andra bara med. Ingen vågar ta ett kliv fram och säga ja.

– Fast de tycker nog att vi i Godegård är några envisa ena, sa en av de uppslutande Godegårdsborna. Vi ger oss aldrig.

Hugo Oljemark kunde också informera om att från och med 10 december, kommer SJ att ta över efter Tågkompaniet, som nu trafikerar sträckan.

Text och bild: EVA CARLSSON

Share